Til indhold

Hjemmearbejde: Fra medarbejdergode til arbejdsgiverkrav

Trille Frodelund Lykke, erhvervspsykolog, New Stories
Vi er på vej mod den hybride arbejdsplads, og det er vigtigt at fokusere på, hvad overgangen kommer til at betyde for opgaveløsningen, relationerne til kollegerne og tilhørsforholdet til arbejdspladsen, siger Trille Frodelund Lykke, som du kan møde på årsmødet. © Chris Tønnesen
Af Anna Dalsgaard

Vi er midt i en overgang til nye arbejdspladser, og som tillidsvalgt skal du være opmærksom på at alle kolleger bliver hørt, mener erhvervspsykolog Trille Frodelund Lykke, som du kan møde på årsmødet for tillidsvalgte.

Der vil altid være et før og efter corona, og i forlængelse af nedlukningen er vi i gang med en transition. En overgang til nye måder at arbejde på i takt med, at arbejdspladserne vil skifte karakter.

”Vi har gjort os mange nye erfaringer, og mange steder er man fra den ene dag til det anden blevet kastet ud i at afprøve hjemmearbejde som kollektiv arbejdsform”, siger Trille Frodelund Lykke, som er direktør og erhvervspsykolog i New Stories Consulting ApS.

”Vi er blevet hundredemetermestre i at bruge det digitale, og mange ting er blevet lettere. Mange synes også, de har haft det godt med hjemmearbejdet og den sparede transporttid, men samtidig har vi en stor procentdel, som har følt sig isoleret og haft svært ved at række ud til leder og kolleger”, siger Trille Frodelund Lykke, som holder oplæg på årsmødet for tillidsvalgte i november.

Mere om årsmødet

Vi åbner for tilmeldinger til DM's årsmøde for tillidsvalgte 1. september. Du kan læse mere om årsmødet her

På vej mod den hybride arbejdsplads

Trille Frodelund Lykke fortæller, at vi er på vej mod det, som med et fagudtryk kaldes den hybride arbejdsplads, og i den sammenhæng er det vigtigt at fokusere på, hvordan vi får velfungerende arbejdspladser: Hvad overgangen kommer til at betyde for opgaveløsningen, relationerne til kollegerne og tilhørsforholdet til arbejdspladsen.

Måske skal vi i fremtiden forhandle om, hvor meget vi må have lov til at være på arbejdspladsen Trille Frodelund Lykke

Mange arbejdspladser er ved at samle op på erfaringerne og lave nye retningslinjer og i den sammenhæng er det meget vigtigt, at alles erfaringer og ønsker bliver hørt.

”I selve processen med at indhente erfaringer, har tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne en vigtig rolle i at kigge på helheden. For hvis man kun hører de mest dominerende kollegagrupper, kan det være kimen til

konflikt og mistrivsel”, siger Trille Frodelund Lykke, og nævner samtidig, at onlinemøder også kan have svært ved at fange mistrivsel eller konflikter.

Derfor er det vigtigt, at de tillidsvalgte er i tæt dialog med kollegerne, så de får grebet alle meninger og ønsker, og ikke bliver talerør for en bestemt gruppe og glemmer forskellene”, siger hun.

Breakoutrooms som en del af mødekulturen

I den hybride organisation med en udpræget grad af hjemmearbejde er det lettere at samle kollegerne online end fysisk, og der har de digitale møder en stor force. Det kan være lettere at lave klubmøder online, men samtidig misser man ofte de uformelle snakke, hvor folk deler et problem, der ellers ikke ville være kommet frem i lyset.

”Derfor er vi nødt til at skabe rum for tilfældigheder i de rum, vi har på distancen. Det er jo nærmest et paradoks, men det skal vi altså”, siger Trille Frodelund Lykke.

Hun foreslår at gøre breakoutrooms til en del af mødekulturen, så der bliver plads til at tale om det tilfældige og det, der rører sig.

”Og det er godt at sige højt på møder, at det kan være svært at sætte ord på det, der ikke fungerer, så derfor går vi nu i mindre rum, hvor det er en god ide at tale om det, der ikke fungerer så godt”, siger Trille Frodelund Lykke, som mener, det er værd at huske, at man tager en for fællesskabet, når man siger noget, der er svært.

Hvornår må vi komme på arbejde?

Trille Frodelund Lykke mener, at hjemmearbejdet har ændret sig under coronaepidemien.

”Inden corona var det et frirum til en arbejdsdag i et andet tempo og fordybelse i opgaven. Men nye vaner med at være tilgængelige hele tiden og de digitale mødevaner gør, at det ikke længere er et fordybelsesrum. Det er mere en hektisk og presset arbejdsdag, for vi har fx en tendens til at lægge digitale møder ryg mod ryg, så man logger ud af det ene og ind i det andet og har svært ved at holde pauser”, siger hun.

”Så hjemmearbejde er gået fra at være et medarbejdergode til at være et arbejdsgiverkrav. Og måske skal vi i fremtiden forhandle om, hvor meget vi må have lov til at være på arbejdspladsen”, siger hun.

Hun mener, de tillidsvalgtes rolle i overgangen er at skabe rum for at tale højt om, hvad det er for et arbejdsliv, vi længes efter, så man på de enkelte arbejdspladser får afbalanceret hjemmearbejdet med fællesskabet og opgaverne.

”Vi skal jo helst ikke ende som siloer og miste fornemmelsen for helhed og fællesskab. Det kan godt blive der, nogle af de svære diskussioner skal tages”, siger Trille Frodelund Lykke.

Arbejdstilsynets hjemmeside

Læs mere hos Arbejdstilsynet om, hvordan I kan tilrettelægge hjemmearbejdet, så det fungerer godt.

Trille Frodelund Lykke, erhvervspsykolog, New Stories
Vi er på vej mod den hybride arbejdsplads, og det er vigtigt at fokusere på, hvad overgangen kommer til at betyde for opgaveløsningen, relationerne til kollegerne og tilhørsforholdet til arbejdspladsen, siger Trille Frodelund Lykke, som du kan møde på årsmødet. © Chris Tønnesen