Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold
14. maj 2020

Ny fælleserklæring for regionerne normaliserer hverdagen

På det regionale område er der nu enighed om at lægge fælleserklæringen fra marts måned i skuffen, og fælleserklæringen for kommunerne udløber 31. maj. Det betyder, at du som tillidsrepræsentant skal være opmærksom på, at super-fleksibiliteten nu erstattes af sædvanlige aftaler og overenskomster.

Samtlige fagforeninger og arbejdsgivere på det kommunale og regionale område indgik i midten af marts såkaldte fælleserklæringer eller aftaler om, at medarbejdere i kommuner og regioner under corona-krisen kunne få nye opgaver, som muligvis også skulle udføres på et andet arbejdssted.

Men COVID-19-situationen er nu så stabil, at parterne har aftalt, at fælleserklæringen for regionerne ikke skal gælde mere.

Det betyder, at man i forhold til planlægning af tilstedeværelse af medarbejdere kan vende tilbage til almindelige planlægningsperioder og fremmødeplaner og vende tilbage til gældende overenskomster og aftaler. Den fælles tilkendegivelse i forståelsespapiret af 17. marts 2020 kan således ikke bruges i den nuværende situation.

Derfor skal du nu som tillidsrepræsentant være opmærksom på, at super-fleksibiliteten erstattes af sædvanlige aftaler og overenskomster.

Kommuneerklæringen udløber 31. maj

På det kommunale område udløber fælleserklæringen 31. maj, så også i kommunerne skal udlånte medarbejdere derfor tilbage til deres sædvenlige jobs.

Kontakt DM hvis der er problemer

Hvis du som tillidsrepræsentant oplever, at nogle af dine kolleger, der har været overflyttet til andre opgaver, har problemer med at vende tilbage til deres normale opgaver, arbejdstider og arbejdssteder, skal du give DM besked.

Læs den nye erklæring for regionerne