Til indhold

Netværk for tillidsvalgte: Din nærmeste sparringspartner og vidensbank

Kernegruppedag
© Niels Hougaard
Af Martin Bagger, tillidsrepræsentant, Thisted Kommune og medlem af kernegruppen for Netværk for tillidsvalgte i DM - Region Nord

I Middelfart på Hotel Sixtus mødtes de fem regionale netværk for tillidsvalgte i DM på en solrig septemberdag. Dagen bød på konkret planlægning for hvert netværk, hvor medlemmer fra hele landet var mødt op.

Et netværk skal give værdi for den enkelte tillidsvalgte, og det gør det bedst ved at være tæt på der, hvor de tillidsvalgte er. Det er udgangspunktet og tanken bag de fem netværk, der i foråret 2020 blev startet op i regi af DM.

Formålet med at trække deltagerne til Fyn var først og fremmest, at få konstitueret de fem kernegrupper, der i hver sin ende af landet fungerer som planlægnings- og administrationsgrupper for de fem landsdækkende netværk for tillidsvalgte. Dernæst var det netop at få sat skub i planlægningen af den kommende tids arrangementer i netværkene.

Fem lokale netværk er i gang

 De fem tovholdere for netværkene har mødt hinanden virtuelt mange gange og er allerede et stærkt hold. Men nogle af kernegrupperne havde endnu ikke mødt hinanden på grund af coronakrisen.

”Det var vigtigt for både tovholdere og kernegrupper at kunne mødes fysisk og snakke sammen, for det giver bare en grundlæggende bedre forståelse af hinanden og i sidste ende et bedre team”, forklarer Margit Johansen, der er tovholder for netværk i Midtjylland.

Martin Søholt, der er tovholder i Sydjylland supplerer:

”Ikke alene var det fedt at se alle de engagerede kræfter i netværkene, men det var også virkeligt rart at kunne snakke med vores kernegruppemedlemmer på kryds og tværs af de fem netværk, fra Nordjylland til København”, siger han.

DM’s projektleder på Netværk for tillidsvalgte, Karen Plenge Johansen, måtte facilitere mødet fra hjemmearbejdspladsen på grund af en forsinket coronatest. Det understreger kun hendes pointe om, at opstarten af netværkene er lykkedes på trods:

”Jeg synes, det er rigtigt fedt, at vi har formået at få fem stærke netværk skudt i gang i Danmark, særligt når man tænker på, hvor store udfordringer der har været med at arrangere møder på grund af corona. Men vi gjorde det, og der har allerede været rigtigt mange spændende, virtuelle arrangementer. Det er virkelig en succeshistorie, og vi er så glade for al den opbakning, der er”, fortæller hun.  

Det regionale netværk i både stor og lille skala

Karen Plenge Johansen fortæller videre, at rigtigt mange tillidsvalgte føler sig alene i deres hverv og har langt til nærmeste sparringspartner.

”I netværkene får du et helt hold af tillidsvalgte, der oplever det samme som dig, og som er tæt på dig og din hverdag. I alle fem netværk er der desuden medlemmer fra en bred vifte af alle typer af offentlige og private virksomheder, der sammen udgør en vidensbank af format. Det er grundtanken med netværkene, at man her skal kunne få sparring og input til de problemer og udfordringer, du møder i det daglige arbejde som tillidsvalgt”, siger hun.

Samtidig er det også muligt at invitere en dygtig oplægsholder ud til enten fysisk eller virtuelt seminar om et tema, som optager de tillidsvalgte på tværs af arbejdspladserne i netværket.

Efter sommerferien havde vi eksempelvis ledelsesrådgiver, Christian Ørsted, på plakaten til et virtuelt møde, men det kunne også være oplæg om lønforhandling, bekæmpelse af sexisme på arbejdspladsen, digitalisering af arbejdsgange eller hvad der nu kunne optage de forskellige lokale netværk.

Du kan læse meget mere om arrangementerne i de forskellige netværk i kalenderen under Netværk for tillidsvalgte.

Du skal huske, at du selv skal tilmelde dig netværk for tillidsvalgte. Det gør du her.

Kernegruppedag
© Niels Hougaard