Til indhold

Hvordan fungerer MED og hvordan får du indflydelse i kommunerne?

MED-samarbejde
I MED-udvalgene mødes ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. En ny pjece fortæller hvad MED-samarbejdet går ud på, hvordan man får indflydelse, og hvorfor samarbejdet er til gavn for alle? © Christian Geisnæs

En ny pjecer fra KL og Forhandlingsfællesskabet formidler de værdier, som ligger i MED-samarbejdet og i samarbejdet mellem leder og medarbejderrepræsentanter i kommunerne.

MED-samarbejdet foregår i MED-udvalgene, og her mødes ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Men hvad går MED-samarbejdet ud på, hvordan får man indflydelse på arbejdspladsen, og hvorfor er samarbejdet til gavn for alle? Det handler en ny pjece om, som KL og Forhandlingsfællesskabet har publiceret.

Formålet er på en let tilgængelig måde at give en forståelse for MED-systemet og det partssystem, der ligger i samarbejdet mellem TR og leder. Desuden er hensigten at gøre formål, roller og indhold i MED-systemet og i TR-leder samarbejdet tydeligere, men også at skabe forståelse for, hvordan de to samarbejdsformer adskiller sig fra hinanden.

Pjecen er udarbejdet som inspiration til medlemmer af kommunens MED-udvalg, ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Pixiudgave som plakat

Selv om målgruppen for pjecen er MED-udvalgenes medlemmer, kan alle andre medarbejdere satens læse med, hvis de ønsker at vide mere om MED-samarbejdet og samarbejdet mellem TR og leder. Derfor kan du også sende pjecen til kollegerne.

Du kan også printe en plakat, som ganske kort beskriver det overordnede formål med MED-systemet og hænge den op på din arbejdsplads. Dermed kan dine kolleger, som ikke er en del af MED-systemet, få et indblik i, hvad MED-systemet arbejder med, og hvordan det er relevant for medarbejderne og arbejdspladsen som helhed.

Her finder du pjecer og plakater

KL og Forhandlingsfællesskabet har udgivet to pjecer og en plakat som opfølgning på projektet om den danske model i kommunerne i perioden 2015-2017. Download dem her:

Guide til MED-samarbejdet og samarbejdet mellem TR og leder i kommunerne (pjece)

Hvordan er det nu med det dér MED? (plakat)

Hvis I vil ændre i MED-aftalen (pjece)

Hvis I vil ændre i MED-aftalen

Det er muligt at ændre struktur, organisering og indhold i kommunens MED-aftale for at styrke og udvikle samarbejdet.

Det er kommunens hovedudvalg, som har mulighed for at ændre og tilpasse samarbejdet i hele jeres MED-organisation. Det kan du læse mere om i en anden pjece, som KL og Forhandlingsfællesskabet har publiceret.

Pjecen er tænkt som inspiration til medlemmer i hovedudvalgene i kommunerne og formålet er at gøre det tydeligt, hvilke muligheder hovedudvalget har for at arbejde med kommunens MED-aftale. Det kan fx være at tilpasse MED-strukturen eller at ændre på de indholdsmæssige rammer i samarbejdet.

Begge pjecer er udgivet som opfølgning på KL og Forhandlingsfællesskabets projekt om den danske model i kommunerne i perioden 2015-2017.

MED-samarbejde
I MED-udvalgene mødes ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. En ny pjece fortæller hvad MED-samarbejdet går ud på, hvordan man får indflydelse, og hvorfor samarbejdet er til gavn for alle? © Christian Geisnæs