Gå til sidens indhold
24. juni 2020

COVID-19: Har du kolleger som er i en særlig risikogruppe for smittefare?

Særligt udsatte kolleger har mulighed for at blive hjemme fra arbejde under genåbningen. Det er DM’s klare holdning, at de bør have fuld løn ligesom ved almindelig sygdom, og DM er i dialog med de offentlige arbejdsgivere.

Medarbejdere, som er i en særlig risikogruppe for COVID-19 eller er pårørende til én, har mulighed for at aftale med arbejdsgiver, at de kan blive væk fra arbejdspladsen under genåbningen af Danmark og modtage løn i fraværsperioden - eller sygedagpenge, hvis  arbejdsgiveren ikke udbetaler løn.

Læs mere om mulighederne og kravene til sådanne aftaler her 

Som tillidsrepræsentant skal du være opmærksom på, at en aftale om hjemsendelse med løn eller sygedagpenge forudsætter:

  • At medarbejderen, ud fra en lægefaglig vurdering, er omfattet af Sundhedsstyrelsens liste over sygdomme og tilstande, herunder gravide, der kan medføre en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb ved smitte af COVID-19.
  • At det ikke er muligt for medarbejderen at arbejde hjemmefra eller blive omplaceret, sådan at vedkommende ikke udsættes for smittefare. DM anbefaler, at I på arbejdspladsen søger videst mulig dialog med arbejdsgiver om, hvordan særligt udsatte medarbejdere kan løse deres eller eventuelt andre opgaver hjemmefra eller på en anden måde, sådan at de undgår smittefare.
    Læs mere om smittefare og arbejdsmiljø i genåbningen

Aftalen sikrer alene ret til sygedagpenge under hjemsendelsen og forholder sig således ikke til selve lønspørgsmålet, ud over at arbejdsgiver kan modtage sygedagpengerefusionen.

DM er opmærksom på, at en del arbejdsgivere ikke supplerer op til fuld løn under hjemsendelsen, og vi er derfor i dialog med de offentlige arbejdsgivere om spørgsmålet, da det er DM’s klare holdning, at hjemsendte medarbejdere bør have fuld løn ligesom ved almindelig sygdom, hvor arbejdsgiver også får sygedagpengerefusion.