Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold
13. maj 2020

Brug dine TR-kolleger

Uanset om du er nyvalgt eller erfaren tillidsvalgt, er der noget at hente ved at deltage i DM’s møder og netværk for tillidsvalgte samt i debatten i DM’s Facebookgruppe for tillidsvalgte.

Som tillidsvalgt kan du måske føle dig ret alene. Men du har ofte de samme udfordringer som andre tillidsvalgte, når det fx handler om lønforhandlinger, svære samtaler, arbejdsmiljø og konflikthåndtering. Lige nu er I fælles om mange af de spørgsmål som hober sig op vedrørende hjemmearbejde, pålagt ferieafholdelse, genåbning af arbejdspladserne og meget andet som kommer i kølvandet på coronakrisen.

Men du behøver ikke finde svar og løsninger helt alene. Du kan få masser af inspiration og sparring fra andre tillidsvalgte via blandt andet DM’s netværk og møder, DM’s facebookgruppe og arbejdsmiljøbloggen.

Vicky Garland Lorentzen er tillidsrepræsentant for 100 akademikere i Banedanmark, og for hende betyder det at høre erfaringer, udfordringer og succeser fra TR-kollegerne, at man bliver inspireret af hinanden.

Jeg får en masse gode ideer og nye måder og se tingene på, samt en følelse af fællesskab.
Vicky Garland Lorentzen, tillidsrepræsentant og netværkstovholder

”Der er en styrke i at være en del af et fællesskab, og det er vigtigt og givende, når vi ellers sidder noget alene med opgaverne”, siger hun.

Søg sammen med andre tillidsvalgte

Uanset, om du er nyvalgt eller en erfaren tillidsvalgt, er der noget at hente ved at deltage i de fora, hvor DM-tillidsvalgte mødes. For nyvalgte er det guld værd at kunne få råd fra mere erfarne tillidsvalgte, som til gengæld kan have glæde af at få ny øjne på opgaver og udfordringer.

Anders Stie Møller Tommerup er tillidsrepræsentant for cirka 35 AC-kolleger i Teknik og Miljø i Brønderslev Kommune og med i Netværk for tillidsvalgte i Region Nord. Og selv om han mener, han altid får en rigtig god service og god rådgivning i DM, betyder den lokale vinkel også noget.

”Mange gange er der nogen i ens netværk, der har et andet ’take’ på noget, man tumler med, og så er det godt at tale med nogen, som har andre øjne på det, og som samtidig kender de lokale forhold”, siger han.

Udover at være tillidsrepræsentant, er Vicky Garland Lorentzen også tovholder for Netværk for tillidsvalgte i Region Hovedstaden, og hun får en masse gode ideer og nye måder og se tingene på, når hun deltager i netværksmøder.

”Det giver en følelse af fællesskab og en følelse af ikke at stå alene med dilemmaerne”, siger Vicky Garland Lorentzen.

”Og så er de andre DM-tillidsvalgte bare en særlig skøn gruppe, som er rigtig rare og givende at sparre og være sammen med, og det er supermotiverende”, siger hun.

Det næste møde for tillidsvalgte i Region Hovedstaden kommer til at handle om trivsel og arbejdsmiljø, når man arbejder hjemme.

”Det har været oppe før, men der er meget mere at sige og flere erfaringer at dele og blive inspireret af. Jeg skal fx holde et møde med en hel afdeling, der mistrives, så det er et aktuelt tema, hvor jeg har brug for sparring, og jeg glæder mig til høre erfaringer fra mine TR-kolleger, der har oplevet en lignende situation, som kan give mig idéer til, hvordan jeg bedst støtter op om medlemmerne og finder en vej frem”, siger hun.

Onlinemøder for tillidsvalgte

Siden nedlukningen af Danmark i midten af marts har DM afviklet ikke mindre end 15 onlinemøder for tillidsvalgte. Møderne har haft forskellige temaer, som ganske naturligt har båret præg af at stå i coronaens tegn, da spørgsmålene og udfordringerne for tillidsvalgte er mange i denne tid og af en helt anden karakter end vi normalt kender til.

For nylig er der fx afholdt to møder om genåbningen af arbejdspladserne, hvor tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter fik lejlighed til at drøfte, hvordan de bedst muligt får indflydelse og understøtter en god proces for genåbningen af deres arbejdspladser.

”På møderne blev der delt godt ud af de erfaringer og tanker, som de tillidsvalgte allerede havde gjort sig i forbindelse med de kommende genåbninger af arbejdspladserne”, siger Sarah Rosenkrands, konsulent i Forhandling og Rådgivning, som deltog i møderne.

”Og for nogle kom det vist som en overraskelse, at der er så store forskelle på, hvordan tingene fungerer (eller ikke fungerer) de enkelte arbejdspladser imellem. Det blev for nogle en øjenåbner og en inspiration til at gå hjem og søge indflydelse”, siger hun.

Du kan også invitere en DM-konsulent til at deltage og holde oplæg på møder i dit lokale netværk. Netværket for DM-tillidsvalgte på Sjælland og Øerne har fornyligt holdt et møde over Zoom, som handlede om arbejdsmiljø, hvor DM’s arbejdsmiljøkonsulent, Søren Bjerregaard Kjær og karrierekonsulent Cecilie Cohrt deltog.

Det er dejligt at få vendt nogle ting i et fællesskab af ligesindede, som går op i det samme som jeg.
Trine Raun Mørkbak, tillidsrepræsentant og netværkstovholder

Trine Raun Mørkbak er tovholder for netværket for Sjælland og Øerne, og hun fortæller, at mødet handlede om arbejdsmiljø i forhold til hjemmearbejde.

”Det er jo både aktuelt nu, men også efter krisen, hvor man godt kan forestille sig, at der opstår nye muligheder for hjemmearbejde”, siger Trine Raun Mørkbak, som også er tillidsrepræsentant for cirka 30 DM’ere i Vordingborg Kommune.

”Både på vores eget møde og andre onlinemøder, jeg har deltaget i, kan man høre, at der er andre problematikker end normalt, der fylder i øjeblikket. Fx den fysiske afstand til ledelsen, og hvordan man kommunikerer, når ledelsen er travlt optaget af at komme i gennem krisen”, siger Trine Raun Mørkbak, som lægger vægt på at få vendt nogle ting i et fællesskab af ligesindede, som går op i det samme.

Læs arbejdsmiljøkonsulentens anbefalinger i forbindelse med genåbningen

DM afholder løbende møder for tillidsvalgte, som i øjeblikket udelukkende holdes online.
Tjek kalenderen for kommende møder og arrangementer
Hvis du har forslag til temaer for onlinemøder for tillidsvalgte, er du velkommen til at kontakte sekretariatet.

Facebookgruppe for tillidsvalgte

I Facebookgruppen for tillidsvalgte flyder de gode råd til fælles inspiration, når tillidsvalgte debatterer og spørger ud i gruppen efter gode råd på en udfordring eller en problematisk situation. Rådene er ofte mange og rigtig gode.
Tilmeld dig den lukkede gruppe

Netværk for Tillidsvalgte

Vi har opdelt landet i fem netværk, og alle tillidsvalgte er som udgangspunkt medlemmer af netværket i deres region. Dog skal du selv tilmelde dig, da vi ikke må gøre det for dig i forhold til persondataloven. Du binder du dig ikke til andet, end at høre nyt fra dit netværk. Men det er vigtigt, at du tilmelder dig, da tovholderne for netværkene kun i begrænset omfang må skrive til dig om netværkene, på grund af gdpr-reglerne, med mindre du giver os tilladelse til det via din tilmelding.
Læs mere om netværkene
Tilmeld dig dit regionale netværk

Arbejdsmiljøbloggen

I arbejdsmiljøbloggen sætter både tillidsvalgte og medarbejdere fra DM’s sekretariat fokus på nogle af de udfordringer, der kan være i arbejdsmiljøet og på de løsninger, der virker.
Følg bloggen og deltag i debatten