Til indhold

År 1 i netværk for tillidsvalgte

Kernegruppedag
Inspirationsdag på Hotel Sixtus for medlemmerne af kernegrupperne for netværk for tillidsvalgte. © Niels Hougaard
Af organisationskonsulent i DM, Karen Plenge Johansen

Til trods for corona, har fem tovholdere for fem kernegrupper formået at holde gang i de fem nystiftede netværk. Her er hvad du kan forvente dig af næste års netværk for tillidsvalgte.

Mange vil helt sikkert huske 2020 for corona, hjemsendelser, nedlukninger, karantæner, videomøder og virtuelle krammere. Men 2020 var også året, hvor fem regionale netværk for tillidsvalgte blev stiftet. Og sikke en start.

Corona til trods har fem tovholdere for fem kernegrupper formået at holde gang i netværkene. For nogle kernegruppers vedkommende helt uden nogensinde at have mødt hinanden. Nu er det tid til at se ind i et nyt år – med eller uden corona. Her er hvad du kan forvente dig af næste års netværk for tillidsvalgte.

Netværkets betydning

”Vi har et rigtig godt TR-netværk inden for museumsverdenen, så jeg var i tvivl om, om jeg overhovedet kunne få noget med hjem fra andre tillidsvalgte uden for dén verden. Men det har været så godt at høre om erfaringer fra andre typer af arbejdspladser. Det har virkelig været et givende møde”.

Citatet stammer fra et af de første netværksarrangementer i Region Midt, og tovholder, Margit Johansen, husker tydeligt, hvordan en tillidsvalgt fra et museum fik en aha-oplevelse.

”Man skal jo virkelig ikke langt ned under overfladen før vi kan give hinanden så meget som tillidsvalgte. Dels det, at stå i rollen imellem medarbejderne og ledelsen, men også problematikker som lønforhandlinger, stress, arbejdsmiljø, trivsel, dokumentation, diskrimination og meget, meget mere. Det er jo noget, vi deler på tværs af alle sektorer”, siger Margit Johansen.

Derfor er en helt klar indsats for 2021 også at få endnu flere tillidsvalgte med, så vi kan få skabt et endnu bedre og større lærings- og sparringsfællesskab blandt tillidsvalgte i DM.

Flere betyder (endnu) mere

Tovholder for Region Sjællands netværk for tillidsvalgte, Trine Raun, siger:

”Min store drøm for 2021 er helt klart, at vi får bedre fat i alle de tillidsvalgte, der endnu ikke er medlem af netværkene. Der er så stor mulighed for at få indflydelse på de oplægsholdere, små kurser, kompetenceudvikling eller andet, som man savner i hvervet som tillidsvalgt. Der er ikke langt fra ønske til handling. Det kræver bare, at der nogen, der vil ytre deres ønsker, og at der kommer en masse til arrangementerne”, siger hun.

Arrangementer i pipeline

De fem regionale tovholdere mødes flere gange om måneden for at dele temperaturerne på, hvad der kunne være behov for af akutte og langsigtede planlægninger i netværkene. 2020 har stået i coronaens tegn, og en del af de arrangementer, der har været, har handlet om alt fra hjemmearbejde til fælleserklæringen.

Jeg håber, vi kommer til at dykke mere ned i 'hverdagen som TR'. Martin Bagger, tovholder i Region Nord

”Det har på alle måder været et skørt år, men jeg synes virkelig, at vi har fået det bedste ud af et virkelig svært tilbud”, siger Martin Bagger, der er tovholder for Region Nords netværk for tillidsvalgte.

”Fremadrettet håber jeg, at vi kommer til at dykke mere ned i ”hverdagen som TR” i netværkene, og kommer til at tale mere ind i, hvordan vi bliver endnu dygtigere forhandlere og samarbejdspartnere, og hvordan vi bliver bedre til at motivere vores kolleger til at opnå forandringer lokalt”, siger han.

Der er masser af arrangementer i pipeline. Alt fra nytårskure til kurser i diskrimination på arbejdspladsen vil komme på tapetet i netværkenes kalendere.

”Vi håber også virkelig på at kunne invitere til fysiske møder til næste år. Men nu må vi se, hvordan det hele udvikler sig”, siger Martin Bagger.

Stafetten som tovholder skal gives videre

Tovholderrollen besættes for et år ad gangen, og det er naturligvis muligt for nuværende tovholdere at stille op igen.

Region Syds tovholder, Martin Køhl Søholm, stopper som tillidsrepræsentant og dermed også som tovholder.

”Det har virkelig været spændende at være med til at bygge dette helt nye koncept op, sammen med fire andre engagerede tovholdere”, siger Martin.

”Jeg tager så meget med mig i forhold til, hvordan man arbejder med netværk, og hvordan man holder energien og gejsten oppe til trods for et vanskeligt år på grund af corona”

Vicky Lorentzen, der er tovholder for Region Hovedstaden, er også klar til at give stafetten videre.

”Det har været den fedeste tjans, hvor jeg virkelig har kunnet give los for mit skabergen. Det har været så sjovt at ping-ponge med de andre tovholdere, møde deres kernegrupper og ikke mindst blive dybt fortrolig med de gode folk i min egen kernegruppe. Jeg fortsætter selvfølgelig i kernegruppen, men jeg synes, at der er andre, der skal mærke, hvor sjovt det er at være engageret i netværkene. Og der er så god hjælp at hente i DM’s sekretariat, så det opleves ikke som en ekstra byrde at lægge sit engagement”, siger hun.

Læs mere om, hvordan du søger tjansen som tovholder

Kernegruppedag
Inspirationsdag på Hotel Sixtus for medlemmerne af kernegrupperne for netværk for tillidsvalgte. © Niels Hougaard