Gå til sidens indhold
28. september 2018 Af Holger Anderson

Sådan forhandler du løn for dig selv

Som tillidsvalgt opnår du vigtige kvalifikationer, som er værdifulde for virksomheden. Derfor er det vigtigt, at arbejdsgiver får øjnene op for dem, når du skal forhandle din egen løn.

Ved den årlige lønforhandling oplever mange, at det kan være svært at vurdere værdien af egne kvalifikationer, hvis man ikke husker at have et løbende fokus på dem.

3 råd når du skal forhandle egen løn

  • Husk på du repræsenterer også dig selv som TR.
  • Vis åbenhed overfor kollegaer og arbejdsgiver og undgå mytedannelse.
  • Notér din successer og dokumentér din faglige udvikling.

Konsulent i DM, Mette Askov, uddyber.

”Vi hører fra tillidsrepræsentanter, som har svært ved at bringe sig selv i spil ved den årlige lønforhandling, fordi de bekymrer sig om, hvad kolleger og arbejdsgiver vil tænke. Men TR er valgt til at repræsentere alle – også sig selv – og arbejdsgiver skal ikke have lov til at præge, hvordan medarbejdersiden ”sætter holdet” ved en lønforhandling.”

Hvis man som TR går med spekulationer om, hvad kollegaer vil tænke, er Mette Askovs bedste råd.

”Sørg for at få talt om det på klubmødet”.

De fleste myter opstår på baggrund af alt det, man ikke taler om.

Hvis du som TR er åben om, hvad du selv gør, så er du både med til at sikre dine kollegers tillid og til at inspirere andre til også at bringe sig selv i spil, når der indsamles krav.

TR-kompetencer skal belønnes

Som TR får du et indgående kendskab til organisationen og en helhedsforståelse for din arbejdsplads. Det gør dig i stand til at arbejde mere effektivt både i dit eget arbejde, og i organisationens samlede opgaveløsning.

”Dine TR-uddannelsesforløb giver dig værktøjer og indsigt, der indgår i det daglige arbejde.  Det har alt sammen en værdi, og det skal naturligvis honoreres. Set over et år er TR oftest den medarbejder, der har fået det største faglige boost af generel kompetenceudvikling – gennem sin TR-uddannelse, nye netværk og gennem de samarbejder og udfordringer, man har mødt i sit hverv som TR”, siger Mette Askov, og tilføjer.

Som TR får du mange nye metoder, strategier og løsningsmuligheder på komplicerede problemstillinger. Alt det er med til at gøre dig til en dygtig og effektiv medarbejder – også i forhold til den almindelige opgaveløsning på arbejdspladsen. Når du er tydelig omkring hvilke metoder og ideer der udspringer fra dit TR arbejde – er du også med til at italesætte værdien af dit hverv – også ud fra et arbejdsgiverperspektiv.

Italesæt dine kompetencer

Der gælder det samme for TR som for alle andre: Lønstigningen kommer ikke af sig selv.

Det er vigtigt løbende at italesætte dine kompetencer og resultater – så arbejdsgiver ved, hvad du kan og bidrager med.

Notér samtidigt dine succeser ned på din egen huskeliste, så det ligger klart til den næste kravsindsamling. Når det er på plads, er vejen banet til den egentlige lønforhandling.

”Du skal huske at give arbejdsgiver en god fornemmelse af, hvilke værdier, du som TR bringer ind i organisationen. Og det er helt bevidst, at jeg bruger ordet fornemmelse, for det skal kunne ses og mærkes og så afslutningsvis italesættes,” anbefaler Mette Askov.