Gå til sidens indhold
25. juni 2018

Persondata og tillidsvalgte

25. maj træder persondataforordningen i kraft, og med den bliver de generelle krav til behandling af persondata skærpet væsentligt. Læs om ordningen, hvad DM gør, og hvordan du skal forholde dig som tillidsvalgt.

Den nuværende danske persondatalov indeholder ikke hjemmel til at udstede bøder for overtrædelse af reglerne, og danske domstole har indtil nu kun tilkendt relativt små erstatninger til personer, som har oplevet, at deres personlige data er blevet behandlet i strid med reglerne.

Den nye persondataforordning har til formål at dæmme op for den reelt set ret frie adgang til at behandle persondata, vi oplever i dag, og der bliver indført skrappe sanktioner for overtrædelse af reglerne i form af bøder på helt op til 4 procent af en virksomheds årlige globale omsætning. Det gælder både for private og offentlige aktører, som handler i strid med forordningen.

Spørgsmålet er, hvad det betyder for dig, som i og med, at du er DM’s repræsentant på arbejdspladsen også repræsenterer en privat aktør.

DM’s ansvar - ikke dit

I hverdagen kan spørgsmål om persondata fx handle om: Må jeg som tillidsrepræsentant opbevare medlemsdata på arbejdsgivers it-udstyr? Må jeg sende mails til medlemmers private e-mailadresser? Kan arbejdsgiver fortsætte med at sende lønoplysninger om medarbejderne til mig som tillidsrepræsentant?

Helt overordnet er holdningen i DM, at det er DM som organisation ikke dig, der er ansvarlig for den behandling af medlemmers persondata, som du udøver på din lokale arbejdsplads. DM ønsker ikke, at du som tillidsvalgt har et selvstændigt ansvar for behandling af persondata. Men der kan være arbejdsgange, som du og DM er nødt til at se nærmere på for at leve op til de nye regler.

Vi venter på de endelige regler

Juraen betyder desværre, at vi ikke er helt klar med konkret rådgivning endnu. Persondataforordningen er, som navnet siger, en forordning, og en forordning har umiddelbar retskraft i Danmark. I udgangspunktet burde den danske persondatalov derfor bortfalde nu og blive erstattet af persondataforordningen. Det er dog ikke tilfældet, fordi forordningen mange steder åbner for opretholdelse af national lovgivning.

Det betyder, at den danske persondatalov opretholdes - også efter forordningen træder i kraft. Den 17. maj 2018 blev lovforslaget om den opdaterede persondatalov vedtaget i Folketinget.

I forlængelse af den vedtagne lov udsender Datatilsynet en længe ventet vejledning om behandling af persondata i ansættelsesforhold, som DM skal forholde sig til for at kunne rådgive fyldestgørende.

Når DM har overblik over reglerne, bliver der sendt en FAQ ud til jer tillidsvalgte, som DM løbende vil opdatere i takt med, at Datatilsynet og domstole måtte forholde sig til reglerne i praksis.

Brug DM

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte DM og få rådgivning, hvis du møder en problemstilling med tilknytning til behandling af persondata.

Kontakt DM