Gå til sidens indhold
18. september 2018

Mens vi venter på GDPR

Flere DM-tillidsvalgte venter på afklaring i forbindelse med den nye vejledning om persondata. Kontakt DM, hvis du oplever problemer med at løse dine opgaver som tillidsvalgt.

Mange tillidsrepræsentanter efterspørger klare retningslinjer i forbindelse med den nye vejledning om persondata i forbindelse med ansættelsesforhold. Men processen er lang. DM har afgivet høringssvar gennem hovedorganisationen Akademikerne (AC), og nu afventer vi den endelige vejledning.

Vejledningen kommer til at sætte rammen for, hvordan du som tillidsvalgt skal arbejde med persondata i fremtiden.

Adgang til navne på medlemmer af klubben, tilknytning til fagforening, cv’er og ansøgninger er blot nogle af de persondata, der er en helt naturlig del af grundlaget for, at du kan udføre dine opgaver som tillidsrepræsentant. Det springende punkt - og det alle venter en klar udmelding om - er, hvorvidt ansvaret for disse data ligger hos fagforeningen eller hos dig som tillidsvalgt. Er du eller fagforeningen dataansvarlig?

Den vejledning, der har været i høring, peger i retning af, at det er fagforeningen, der bærer ansvaret. I hvert fald når det gælder tillidsvalgte på det offentlige område.

Det er frustrerende for DM ikke at kunne hjælpe vores tillidsvalgte videre. Men uanset den manglende afklaring, vil vi gerne understrege, at hvis du som tillidsvalgt oplever, at GDPR bliver brugt som en anledning til at forholde dig oplysninger, der er helt nødvendige, for at du kan varetage dit hverv, skal du selvfølgelig kontakte os med det samme.

En uafklaret situation er jo ikke det samme, som at du skal forhindres i at udføre din pligt som tillidsvalgt.

Kontakt os endelig, hvis du oplever den type modstand. Vi vil meget gerne høre om – og hjælpe, hvis vi kan. I første skal du kontakte din egen konsulent i DM, så vil de kunne vurdere, hvad der skal gøres.