Til indhold

Tal og fakta

Hvor mange selvstændige er der i DM? Hvad arbejder de med? Og hvor meget tjener de? Få tal og fakta om selvstændige i DM.

I DM er der 677 medlemmer, der har selvstændigt arbejde eller freelance arbejde som deres primære beskæftigelse. 1770 medlemmer supplerer deres indkomst med selvstændigt arbejde eller freelancearbejde.

Blandt de fuldtidsselvstændige er der 666, der ikke har ansatte og blot 11 selvstændige medlemmer har ansatte i deres virksomhed.

Indkomst

Den gennemsnitlige årlige indkomst for de selvstændige DM’ere i 2018 var knap 341.000 kroner. Den fjerdedel af de selvstændige DM’ere, der tjente mindst tjente 103.000 kroner eller derunder pr år og den fjerdedel, der tjente mest tjente 422.000 kroner eller mere om året.

Aldersfordeling

De fleste af de selvstændige DM’ere er i slutningen af trediverne eller starten af fyrrene og færrest er i de yngste og ældste aldersgrupper.

Kilde: Dansk Magisterforening på baggrund af Danmarks Statistik (2018). Optællingen er foretaget på baggrund af 677 DM medlemmer med selvstændigt arbejde som deres primære beskæftigelse.

Uddannelsesbaggrund

Langt de fleste selvstændige DM’ere har en humanistisk uddannelsesbaggrund. Det gælder 390 medlemmer eller 58 procent af de selvstændige DM’ere.

Kilde: Dansk Magisterforening på baggrund af Danmarks Statistik (2018). Optællingen er foretaget på baggrund af 677 DM-medlemmer med selvstændigt arbejde som deres primære beskæftigelse.

Køn

Der er flere kvindelige DM’ere end mandlige DM’ere, der er selvstændige. Blandt de 677 DM-medlemmer med selvstændigt arbejde som deres primære beskæftigelse er 397 kvinder og 264 mænd.

Kilde: Dansk Magisterforening på baggrund af Danmarks Statistik (2018). Optællingen er foretaget på baggrund af 677 DM-medlemmer med selvstændigt arbejde som deres primære beskæftigelse.

; ;