Til indhold

Læs om, hvorvidt din arbejdsgiver kan pålægge dig at afholde ferie eller afspadsering, og om din planlagte ferie kan blive inddraget.

Hastelov om udskydelse af ferie

Der er 2. april 2020 vedtaget en ny lov, som gør det muligt for private såvel som offentlige arbejdsgivere at udskyde ferie, som er optjent til brug i ferieåret 2019-20 samt til brug i det korte ferieår fra 1. maj 2020 til 31. august 2020.

Din arbejdsgiver kan udskyde din ferie, hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt i forbindelse med covid-19. Hvis du har købt og betalt en rejse, som du må aflyse, skal arbejdsgiver erstatte et evt. økonomisk tab.

Hvis du i stedet for ferie med løn har planlagt ferie, hvor der bruges feriegodtgørelse fra feriekonto, skal arbejdsgiveren give Feriepengeinfo besked om, at ferien udskydes.

Det kan aftales lokalt i enten en kollektiv overenskomst eller i en aftale, hvilke andre særlige situationer i forbindelse med covid-19, der kan begrunde en udskydelse af ferie til den efterfølgende afholdelsesperiode.

Loven skal ses i lyset af, at gældende regler ikke giver mulighed for, at en arbejdsgiver kan udskyde ferien, hvis ferien ikke kan placeres inden ferieårets udløb, hvilket for indeværende ferieår er 30. april 2020. Gældende regler giver desuden heller ikke mulighed for, at der kan overføres ferie ud over 20 dage (4 uger) til en efterfølgende afholdelsesperiode.

Retsinformation: Lov om udskydelse af ferie i forbindelse med covid-19

Feriehindring

Er du forhindret i at afholde ferie? Der kan være forskellige grunde til feriehindring i forbindelse med corona.

Læs mere

Hold dig opdateret

Følg med på coronasmitte.dk, hvor relevante myndigheder løbende opdaterer på udviklingen.

Læs mere

Kontakt DM

Kontakt DM, hvis du har spørgsmål til ferie i forbindelse med coronavirussen.

Kontakt DM