Til indhold

Ændring af arbejdsopgaver og tjenestested for offentligt ansatte

På det regionale område er der nu enighed om at lægge fælleserklæringen fra marts måned i skuffen, og fælleserklæringen for kommunerne udløber 31. maj.

Samtlige fagforeninger og arbejdsgivere på det kommunale og regionale område indgik i midten af marts såkaldte fælleserklæringer eller aftaler om, at medarbejdere i kommuner og regioner under corona-krisen kunne få nye opgaver, som muligvis også skulle udføres på et andet arbejdssted. 

Se fælleserklæringerne her.

Ny fælleserklæring for regionerne normaliserer nu hverdagen

COVID-19-situationen er nu så stabil, at parterne har aftalt, at fælleserklæringen for regionerne ikke skal gælde mere.

Det betyder, at medarbejdere, der har været udlånt, kan vende tilbage til deres sædvanlige jobs og til gældende overenskomster og aftaler.

Fælleserklæringen fra 17. marts 2020 kan altså ikke bruges i den nuværende situation.

På det kommunale område kan kommunerne fortsat udlåne medarbejdere indtil 31. august 2020

KL og Forhandlingsfællesskabet har indgået en aftale om at forlænge den nuværende fælleserklæring indtil 14. juni 2020. Det vil sige, at udlån af kommunalt ansatte til andre opgaver og andre arbejdssteder efter den tidligere indgået aftale vil kunne fortsætte to uger endnu, nemlig frem til 14. juni.

Herudover er der indgået aftale om, at det frem til den 31. august 2020 er muligt at indgå aftaler om udlån af kommunalt ansatte. I den nye erklæring er det præciseret, at der skal være tale om frivillige aftaler, og at der skal forhandles en lokal aftale.

DM anbefaler, at lokalaftaler tager højde for, man som medarbejder aflønnes efter egen overenskomst, herunder at der aftales honorering for betaling for arbejde på skæve tidspunkter. 

Du skal derfor være opmærksom på, at du som kommunalt ansat kan sige nej til udlån, hvis vilkårene ikke attraktive.

Kontakt DM

Kontakt din tillidsrepræsentant eller DM, hvis du oplever problemer med de lokalaftaler, der bliver indgået på din arbejdsplads.

Kontakt DM