Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Coronavirus: Spørgsmål og svar

Situationen omkring coronavirus udvikler sig dag for dag og påvirker os alle i stigende grad. DM holder dig løbende opdateret om, hvad du bør være opmærksom på.

Coronavirus
© Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Vi har samlet de mest relevante spørgsmål og svar om corona i relation til dit arbejdsliv. Det er vigtigt at understrege, at du skal henvende dig til relevante myndigheder, hvis du har sundhedsmæssige spørgsmål.

Da corona-situationen ændrer sig løbende, vil vi også revidere teksterne i takt med udviklingen. Teksterne er samtidig udtryk for de mest forekomne situationer, som DM’s medlemmer kan stå overfor. Som medlem kan du derfor godt stå i en situation, hvor man ud fra en konkret juridisk fortolkning af situationen kan komme til et andet resultat.

De udarbejdede svar skal ses i lyset af den usædvanlige og alvorlige situation, vi er i på nuværende tidspunkt. De kan derfor ikke tages som udtryk for DM’s holdning i en normal situation. Så kontakt derfor DM for juridisk rådgivning, hvis du har specifikke spørgsmål, som du mangler svar på.

Read the information in English

Afskedigelse

Hvordan er du stillet, hvis du er blevet afskediget pga. coronavirussen?
Læs mere

Afspadsering

Få svar på, om din arbejdsgiver kan pålægge dig at afspadsere.
Læs mere

Afvikling af frihed for offentligt ansatte

Der er indgået aftaler mellem regeringen og det offentlige arbejdsmarkeds parter om afvikling af frihed for offentligt ansatte i hjemsendelsesperioden.
Læs aftalerne

Arbejdsfordeling

Få svar på de mest stillede spørgsmål om arbejdsfordeling.
Læs mere

Arbejdsgivers ansvar

Få svar på, hvad der er din arbejdsgivers ansvar – fx hvordan arbejdsgiver har pligt til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø.
Læs mere

Deltidsansatte og timelønnede

Læs om, hvordan du er stillet, hvis du er vikar eller deltidsansat og fx bliver hjemsendt af arbejdsgiver.
Læs mere

Ferie

Kan din arbejdsgiver pålægge dig at afholde ferie eller afspadsering? Og kan din planlagte ferie blive inddraget?
Læs svarene her

Hjemmearbejde

Få svar på de mest stillede spørgsmål om hjemmearbejde.
Læs mere

Hjælpepakker

Som konsekvens af COVID-19 har regeringen og Folketingets partier aftalt en række økonomiske hjælpepakker.
Få et overblik over de forskellige tiltag her

Hvad gør DM?

Vi har indført en række tiltag i DM for at begrænse smittefaren.
Læs om tiltagene her

Karantæne og hjemsendelse

Få overblik over, hvordan du er stillet, hvis kommer i karantæne – fx om du får løn, og om du er forpligtet til at arbejde hjemmefra.
Læs mere

Ledig

Magistrenes A-kasse følger myndighedernes anbefaling i forhold til at begrænse mulig smitterisiko. Det får betydning for dig som medlem.
Læs mere på ma-kasse.dk/corona

Lukning af skole og daginstitution

Læs hvordan du er stillet, hvis dit barns institution eller skole er lukket.
Læs mere

Løn

Spørgsmål om løn fylder meget, fx om du får løn, hvis du fx er strandet på ferien og ikke kan komme hjem. Eller hvorvidt du får løn, hvis du ikke kan møde på arbejde, fordi den kollektive trafik ikke fungerer som normalt.
Find svarene her

Selvstændige og freelancere

Hvordan er du stillet, hvis du går glip af indtægter pga. et aflyst arrangement?
Læs mere

Smitterisiko på arbejdspladsen

Er du bekymret for, om du bliver udsat for smitterisiko på din arbejdsplads?
Få svar på de mest stillede spørgsmål om smitterisiko

Studerende/studiejob

Få svar på de mest stillede spørgsmål, du som studerende kan have i forbindelse med myndighedernes tiltag mod spredning af coronavirussen.
Læs mere

Sygdom

Skal jeg have en lægeerklæring på, at jeg har COVID-19, for at jeg kan få løn, mens jeg er syg?
Få svaret her

Tjenesterejser

Hvilke konsekvenser har lukning af Danmarks grænser for min tjenesterelaterede rejseaktivitet?
Få svarene her

Ændring af arbejdsopgaver og tjenestested

Læs om, hvordan du skal forholde dig, hvis du fx bliver bedt om at udføre andre arbejdsopgaver end dem, du plejer at varetage og for et andet tjenestested.
Læs mere

Hold dig opdateret

Følg med på coronasmitte.dk, hvor relevante myndigheder løbende opdaterer på udviklingen.

Læs mere

Kontakt DM

Hvis du har bekymringer i forhold til karantæne eller coronasmitte på din arbejdsplads, kan du kontakte DM.

Kontakt DM