Øget fleksibel arbejdstid

Del artikel:

Overvejer I at indgå en aftale om øget fleksibel arbejdstid i din klub? Få et overblik, en tjekliste og brug DM’s oplæg til klubmødet.

Øget fleksibel arbejdstid betyder, at I lokalt med arbejdsgiver indgår en lokal aftale om, at akademikerne har mulighed for et andet ugentligt timetal end 37 timer.

Sådan er reglerne i dag

Offentligt ansatte magistre har via overenskomsten allerede en adgang til fleksibel arbejdstid, idet arbejdstiden beskrives som ”svarende til/normalt 37 timer om ugen”. Det vil sige, at der i udgangspunktet ikke er en fast komme- og gåtid, og der er hjemmel til en vis fleksibilitet i den ugentlige arbejdstid - bare de 37 timer holdes i gennemsnit.

Overenskomsterne giver også mulighed for at aftale højere individuel arbejdstid op til 42 timer om ugen (plustid). Denne mulighed bruges dog yderst sjældent. Så godt som alle offentligt ansatte DM’ere arbejder under en flekstidsramme, som enten er lokalt aftalt, fastsat i personalehåndbogen eller udviklet som en kutyme.

I dag har alle en mulighed for at indgå en individuel aftale med arbejdsgiver om nedsat tid, men man har ikke en ret til nedsat tid. En lokal aftale om øget fleksibel arbejdstid, er et signal om, at arbejdspladsen ønsker, at medarbejderne har muligheden for at gå ned i tid.

Hvis I indgår en lokal aftale om øget fleksibel arbejdstid, må man forvente, at det fortsat altid vil være op til den lokale leder at beslutte om, det kan lade sig gøre i det konkrete tilfælde.

Det skal du gøre som tillidsrepræsetant

En aftale om øget fleksibel arbejdstid skal drøftes i det lokale samarbejdsforum, og indgås mellem arbejdsgiver og dig som tillidsvalgt eller med den forhandlingsberettigede organisation. Aftalen indgås altså præcis på samme måde som andre lokale arbejdstidsaftaler.

Som tillidsvalgt er det vigtigt, at du inddrager din klub i diskussionen om øget adgang til fleksibel arbejdstid. Brug gerne DM’s oplæg til et klubmøde om emnet til at skabe et afsæt for jeres diskussion.

Download oplæg til klubmøde om øget fleksibel arbejdstid (pptx) 

Husk også, at du altid kan kontakte din konsulent i DM for at blive klædt på til diskussionen på 38 15 66 00 eller dm@dm.dk.

Anbefalinger til en aftale

Nedenfor kan du se listen over de krav, DM anbefaler, at I får skrevet ind i en aftale:

Ultimative krav

  • En lokal aftale om øget fleksibel arbejdstid bør i første omgang indgås som et tidsbegrænset forsøg med efterfølgende evaluering.
  • En lokal aftale om øget fleksibel arbejdstid må ikke være løsningen på et ikke-håndteret problem med et for stort arbejdspres.
  • Den enkelte medarbejder har ret til at vende tilbage til det timetal, vedkommende oprindeligt blev ansat på inklusive en aftalt varslingsperiode.
  • Medarbejdere på nedsat tid skal sikres samme mulighed for lønudvikling, udvikling i arbejdsopgaver og efteruddannelse som kolleger på fuldtid. Forud for en aftale om nedsat arbejdstid skal arbejdsgiver oplyse om den negative økonomiske indflydelse på livstidsindkomst og pension.
  • At arbejdspladsen en gang årligt forholder sig til, om antallet af tidsbegrænsede ansættelser eller brug af vikarer er øget, og hvordan arbejdspladsen i givet fald skal forholde sig til det.

Vigtige krav

  • Midler afsat til lokal lønudvikling skal fastlægges ud fra de oprindelige timetal for medarbejderne og ikke nedjusteres, hvis kollegaer vælger nedsat tid.
  • Resultatet af de årlige lønforhandlinger skal gennemgås for at se 1) om medarbejdere på nedsat tid har samme muligheder for lønudvikling som medarbejdere på 37 timer eller mere og 2) om aftalen har utilsigtede ligestillingsmæssige konsekvenser for arbejdspladsens pligt til at fremme ligeløn.
  • Et forsøg med øget fleksibel arbejdstid bør ledsages af en lokal arbejdstidsaftale, som sikrer rimelige muligheder for afspadsering for alle uanset arbejdstid.
  • Den lokale aftale om øget fleksibilitet skal evalueres årligt. Implikationer for arbejdspladsens økonomi, antal af medarbejdere og arbejdsmiljø skal belyses. Evalueringen skal indeholde kønsopdelt data, og eventuelt ligestillingsmæssige skævheder og konsekvenser diskuteres.

Gode råd

Som tillidsrepræsentant bør du altid vende en aftale om forsøg med øget fleksibel arbejdstid med DM.

Husk altid at anbefale kolleger, der overvejer nedsat tid, at kontakte AkademikerPension og få beregnet, hvad det vil koste på pensionen. Regnestykket for lønnen er nemt og hurtigt at overskue – det er de pensionsmæssige konsekvenser ikke.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}