Til indhold

Værdi af andre elementer end løn

Her kan du se værdien af en række typiske elementer i en kontrakt.

Oversigten kan du bruge til at vurdere, hvad de forskellige rettigheder er værd, når du skal forhandle kontrakt og løn.

DM's offentlige overenskomster er anvendt som beregningsgrundlag.

Barselsorlov med løn

Kvinder, pr. fødsel: op til 44 procent af en årsløn.
Mænd, pr. fødsel: op til 23 procent af en årsløn.

Her er grundlaget, det antal uger man har mulighed for at få fuld løn i, hvis man er ansat i staten eller i en kommune.

Hvis du ikke ifølge kontrakten har ret til løn under barsel, så har du som kvinde ret til halv løn i fire uger før og 14 uger efter fødslen, hvis du er omfattet af funktionærloven. Som mand har du ikke ret til løn under barselsorlov efter funktionærloven. I de øvrige uger, hvor du har ret til orlov, vil du normalt have ret til dagpenge. I beregningerne har vi lagt til grund, at barselsdagpengene gennemsnitligt svarer til ca. 44 procent af lønnen.

I de offentlige overenskomster har du som kvinde ret til fuld løn seks eller otte uger før fødslen og 14 uger efter. Som mand har du ret til to uger efter fødslen.

Derudover har I begge ret til 18 uger med løn, hvis I er ansat efter samme overenskomst. Hvis I er ansat efter forskellige offentlige aftaler, har I 12 uger med løn hver – ud over de 14 uger.

Frokostpause

Når frokostpausen er en del af arbejdstiden, så den i alt kun er 37 timer, svarer det til 7,25 procent af lønnen.

Overarbejde

Retten til afspadsering og betaling, hvis afspadsering ikke kan nås inden næste kvartals udløb: ca. 4,0 procent af lønnen.

Her er lagt til grund, at man har én times overarbejde om ugen i gennemsnit, der ikke kan afspadseres. Det skal ifølge overenskomsten udbetales, så det svarer til 1,5 time pr. time, hvis det er noget, man har over længere perioder. Har man ikke sådant overarbejde, skal værdien sættes til 0. Men har man mere, så er værdien tilsvarende højere.

Ferie og fridage

Retten til fem særlige feriedage ("feriefridage"): 2,5 procent af lønnen.

En årlig fridag svarer til 0,5 procent af den samlede arbejdstid.

Omsorgsdage og barns sygedag

Retten til to omsorgsdage pr. barn under 8 år: ca. 1,0 procent af lønnen.

Retten til frihed med løn på barns første og anden sygedag: ca. 1,0 procent af lønnen.

Her er lagt til grund, at du har ét mindreårigt barn, hvor du er hjemme to gange én dag på et år. Er dit barn aldrig syg, så sættes værdien til 0 kroner. Er barnet oftere syg, eller har du flere mindreårige børn, så er værdien højere.

Ferietillæg

Den offentlige overenskomst giver 1,5 procent, hvorimod ferieloven kun sikrer 1 procent: 0,5 procent af lønnen.

Pension

Pensionen kan enten være noget arbejdsgiveren indbetaler, eller noget du selv afgør, om du vil indbetale af din løn. Indbetaler arbejdsgiveren ikke pension, bør lønnen som udgangspunkt svare til tallene i DM’s lønstatistik. Indbetaler arbejdsgiveren fx 10 procent eller mere, så kan lønnen være tilsvarende mindre. I det offentlige indbetales omkring 17 procent.