Til indhold

Kvindelige akademikere tjener stadig mindre

Kvindelige akademikere tjener stadig mindre

Der er fortsat betydelige kønsmæssige niveauforskelle på lønninger på det private arbejdsmarked. Det gælder også for akademikerne i DM, og vi analyserer derfor her disse lønforskelle på baggrund af det udsnit af DM’s medlemmer, der har deltaget i lønundersøgelsen i oktober 2021.

Analysens hovedpunkter

  • Den ikke-korrigerede lønforskel mellem mænd og kvinder er steget med ét procentpoint siden 2019.
  • Forskellen er nu på ca. 9.600 kroner, hvilket svarer til 16,9 pct. af mændenes løn.
  • Af det kan 10,9 pct. forklares af forskelle i bl.a. uddannelsesvalg og branche.
  • De resterende 6,0 pct. kan ikke forklares, og skyldes en kombination af andre variable eller eventuel kønsbaseret diskrimination.

Kvindelige akademikere tjener stadig mindre

Læs analysen
Kvindelige akademikere tjener stadig mindre