Kulturen skal styrke unges trivsel

Thore Davies er rådgiver og ny partner i BARC Scandinavia, hvor han arbejder med community, forretningsudvikling og ungeindsatser i kultursektoren. Foto Farzad Soleimani.
Del artikel:
Af Berit Villadsen

Landets kulturinstitutioner skal gentænke sig selv og inddrage de unge i deres arbejde i langt højere grad for at øge de unges trivsel, mener kulturrådgiveren Thore Davies.

I en tid med stigende mistrivsel blandt landets unge er det oplagt, at landets biblioteker, museer og andre kulturinstitutioner melder sig på banen, mener Thore Davies. Han er rådgiver og ny partner i rådgivningsvirksomheden BARC Scandinavia (Business of Art and Culture), som samarbejder med aktører i kultursektoren.

- Det er vigtigt, at de unge får nogle positive oplevelser på landets kulturinstitutioner, som kan være med til at udvikle dem og bidrage til at løse nogle af de samfundsproblemer, vi har, blandt andet trivselskrisen hos de unge, siger Thore Davies.

Han har i mange år arbejdet med unge og kulturformidling og mener, at tiden er inde til, at kulturinstitutionerne revurderer deres syn på sig selv og spiller en langt mere aktiv og involverende rolle i de unges liv, end de gør i dag.

- Kulturinstitutionerne skal udfordre sig selv lidt og måske ændre nogle arbejdsgange. De skal tænke i nye værktøjer og involvere de unge i de tilbud, de udvikler tidligt i processen.

Kulturinstitutionerne skal forklare de unge, hvorfor de er en relevant institution for dem.

Inddrag de unge mere i kulturarbejdet

Thore Davies opfordrer landets kulturinstitutioner til at indtænke de unge mere i deres arbejde blandt andet ved aktivt at involvere de unge i udviklingen af arrangementer, strategier og processer.

Derudover skal kulturinstitutionerne ifølge Thore Davies tænke anderledes - også i deres kommunikation, hvor de i højere grad skal gøre sig mere relevante og attraktive for ungemålgruppen.  

- De skal lave målrettet og værdibaseret kommunikation til de unge, hvor de fortæller, hvilken institution de er, og hvilke værdier de har. De skal forklare deres formål og forklare de unge, hvorfor de overhovedet er en relevant institution for dem - noget institutionerne nogle gange tager for givet.

Forny jeres medarbejderskare

En oplagt måde for institutionerne at møde de unge på er igennem andre unge, og her er kulturinstitutionerne generelt udfordret, mener Thore Davies. Han savner at møde unge medarbejdere, som kender målgruppen indgående og kan fungere som en slags ungeambassadør for kulturinstitutionerne.

- Ved at ansætte unge gør man det lettere at inddrage flere unge. De unge medarbejdere kan oversætte, hvad der sker i institutionen, til andre unge, og herigennem få dem til at bruge kulturinstitutionen.

Hvilke medarbejdere er det, kulturinstitutionerne skal have, som måske ikke er der i dag?

- Det er mine klare anbefalinger, at de skal have flere yngre medarbejdere for eksempel fritidsarbejdere, studentermedhjælpere, unge i lære med mere. Derudover skal de have medarbejdere, som tænker mere i processer, folk, der tænker brugercentreret, og folk der forstår, hvad et community er sammensat af.

Ved at ansætte unge gør man det lettere at inddrage flere unge.

Indgå partnerskaber og kig på provinsen

Thore Davies mener, at institutionerne skal tænke mere relationsbaseret i deres kontakt med den unge målgruppe. Han råder blandt andet kulturinstitutionerne til at lade sig inspirere af og måske også samarbejde med landets kultur- og ungdomshuse, som, han mener, er gode til at skabe kontakt til de unge og gøre det let for dem at være en del af et fællesskab.

- Det er enormt vigtigt at indgå partnerskaber. Det kan være organisationer, som er vant til at arbejde med unge, med repræsentation eller med diversitet.

Thore Davies har gode erfaringer med inddragelsen af unge særligt i provinsen, hvor han har faciliteret kulturprojekter i lokalområder som for eksempel Sønderborg, Nykøbing Mors og Thisted, hvor de unge er inddraget i designet og etableringen af ungeråd og nye byrum. Fælles for projekterne er, at de unge har fået en stemme, og det gør en forskel.

- Flere og flere unge kulturskabere bliver bevidste om, at de har noget til fælles med hinanden, og at de godt tør insistere på, at de gerne vil inddrages, når der skal laves kultur i deres lokalområde. De er en vigtig del af den demografiske sammensætning, der hvor de bor, og de vil gerne have medejerskab til det, der sker lokalt. 

Om BARC Scandinavia

BARC, Business of Art and Culture, er en rådgivningsvirksomhed rettet mod kultursektoren. Virksomheden er specialiseret i forretningsudvikling, partnerskaber og community building. Den driver blandt andet et skandinavisk medlemsnetværk, som formidler viden på tværs af funktioner og fagligheder i mere end 60 kulturinstitutioner

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}