Ja til ny overenskomst: moderne og progressiv aftale

Del artikel:

Det blev et stort ja til den to-årige overenskomst for 150.000 offentligt ansatte akademikere i staten, regionerne og kommunerne. De er dermed sikret et markant og mærkbart løft af lønnen og større fleksibilitet i indretning af arbejdslivet.

97,9 pct af de afgivne stemmer, og samtlige 26 medlemsorganisationer i Akademikerne, har stemt ja til overenskomstaftalen for OK24 med en stemmeprocent på 43,3 pct. De nye overenskomster træder i kraft 1. april 2024 og gælder i to år.  

For DM’s forperson Camilla Gregersen, er der god grund til at være tilfreds med resultatet. 

”Det er en solid overenskomst med mærkbare lønstigninger og flere andre markante forbedringer for vores medlemmer, fx i form af mere lønnet barsel til partneren til den gravide og øget fleksibilitet i arbejdslivet. Alt i alt er det en moderne og progressiv aftale, som rækker langt ind på fremtidens akademiske arbejdsmarked. Jeg er naturligvis glad for, at medlemmerne har fulgt vores anbefaling og stemt ja til aftalerne,” siger hun. 

Markante lønforbedringer 

Alle ansatte i staten, regionerne og kommunerne får en generel lønstigning på 6,5-7,5 pct., hvor størstedelen udmøntes med det samme og pr. 1. april 2024. Desuden bliver der etableret en ny reguleringsordning, der fremtidssikrer, at den offentlige lønudvikling holder trit med det private arbejdsmarked. I alt er det forventet, at der kommer en reallønsfremgang for hele perioden på 3,9 pct.  

Øget fleksibilitet  

Udover forbedring på lønnen har det i forhandlingerne været afgørende for DM at få taget hul på nye løsninger, som understøtter fleksibilitet i indretning af arbejdslivet, og som giver muligheder for den enkelte til i højere grad at indrette sig efter behov og livssituation mv.   

Der er i den nye overenskomst flere tiltag, som giver nye og bedre muligheder for fleksibilitet, og som også kan være trædesten for at udbygge forbedringerne i fremtiden. 

Det drejer sig bl.a. om fleksible muligheder for opsparing og afvikling af 6. ferieuge, udvidelse af mulighederne for frit valg mellem løn og pension på en større andel af pensionsbidraget, og en ny mulighed for at indbetale en andel af pensionsbidraget til en fleksibel opsparing i pensionskassen. Tiltag, som alle kan bidrage til større fleksibilitet for den enkelte. 

Ligestillingssejr  

Resultatet indeholder også en ligestillingssejr. Der er aftalt forbedret lønret under barsel til partneren til den gravide og til flerlinge- og soloforældre. Det har for DM været en mærkesag at sikre disse forbedringer. 

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}