En dag til fri afbenyttelse

Bibliotekschef Stine Holmstrøm Have (tv.) og bibliotekar og tillidsrepræsentant på Hillerød Bibliotekerne Pia Nyberg (th.).
Del artikel:
Af Jo Brand

En fridag hver anden uge, to fordybelsestimer hver uge og en stilletime om dagen. På Hillerød bibliotek har man siden begyndelsen af året arbejdet på en ny måde.

For omkring et års tid siden præsenterede bibliotekschef på Hillerød Bibliotekerne, Stine Holmstrøm Have, medarbejderne for tanken om en firedages arbejdsuge.  

- Jeg har altid været optaget af det med den fleksible arbejdsplads. Tidligere har der på biblioteket være en kultur med ret fastemøder tider, og det passer mange, men ikke alle, og jeg har den indstilling, at hvis man kan tilrettelægge arbejdet, så det passer alle bedst muligt og samtidig løse de opgaver, der skal løses, så er det det bedste. Som mennesker er vi jo forskellige og har hver vores præferencer og livsvilkår, siger hun. 

Efter at have vendt sine tanker med medarbejderne blev det besluttet at gå videre med idéen, og i løbet af 2023 kiggede man på, hvordan en firedages arbejdsuge kunne tage sig ud. Her nåede man frem til, at det var mest hensigtsmæssigt kun at have en firedages arbejdsuge hver anden uge.   

- Logistisk set var det for svært med en firedages arbejdsuge hver uge, fordi det ville give nogle meget lange arbejdsdage, og det var ikke mit indtryk, at der var interesse for det, siger Stine Holmstrøm Have og fortæller, at de ændringer, der er sket i forhold til den ny måde at arbejde på, er sket indenfor den samme overenskomst og de gældende regler. Det vil altså sige, at den samlede arbejdstid ikke er blevet kortere, ligesom der heller ikke er blevet ændret på lønnen.  

Man kan føle, at man lige skal tjekke mail, men der skal man jo huske, at det er en fridag. Det er okay, at man ikke åbner sin computer.
Bibliotekar Pia Nyberg

Fordybelsestimer og stilletid 

I begyndelsen af 2024 trådte den nye måde at arbejde på i kraft som et forsøg. 

- Det har krævet mange forberedelser, og den største opgave har været, at vi skulle lave et helt ny skema, der sikrer driften. Det er blevet sådan, at alle fridagene ligger enten mandage eller onsdage, og som medarbejder har man selv kunnet ønske, hvilken dag man helst ville have fri, og helt magisk gik det op, så alle fik deres ønske opfyldt, siger hun og fortæller, at ud af bibliotekets 34 medarbejdere deltager 26 i forsøget. Resten arbejder, som de gjorde før.  

I forbindelse med den nye måde at arbejde på, er der også blevet indført såkaldt fordybelsestid og stilletimer på biblioteket. 

- Som medarbejder har man to fordybelsestimer om ugen, hvor målet er, at man fordyber sig i noget, som egentlig er ens arbejde, men som man sjældent får brugt tiden på. Det kan være at læse en rapport eller skønlitteratur i en anden genre, end man er vant til, lytte til en podcast eller gå på et museum for at få inspiration til formidling. Derudover har vi hver dag også en stilletime mellem klokken 10 og 11, hvor der er stille på kontoret, og hvor telefonerne er på lydløs, så medarbejderne har ro, forklarer Stine Holmstrøm Have og tilføjer, at det selvfølgelig ikke gælder betjeningen på biblioteket.   

Ifølge Stine Holmstrøm Have er det sådan, at de to fordybelsestimer rent teknisk ligger på fridagen, men som medarbejder kan man afholde dem, når man vil – f.eks. på vej hjem fra arbejde i toget, hvis det passer en. Derudover er det også sådan, at man som om medarbejder har en lørdagsvagt hver fjerde uge, der giver seks timers afspadsering. Begge dele spiller en rolle i forhold til, hvor lange ens arbejdsdage bliver som konsekvens af fridagen hver anden uge.  

Men hvordan går det så? 

- Det er gået rigtig godt. En af de tilbagemeldinger, vi får, er, at den fridag, man har hver anden uge, giver mulighed for at holde fri på en anden måde. Det er ikke en arbejdsdag, og det er heller ikke weekend. Det er pause til restitution, som giver mere energi til både ens arbejde og andre dele af ens liv. Jeg holder selv en fridag hver anden uge, og jeg er blevet overrasket over, hvor anderledes den føles. Hvis jeg skal sammenligne det med noget, så er det, da jeg første gang var blevet ansat i det offentlige og havde fri på Grundlovsdag. Børnene var i skole, og min mand var på arbejde, så jeg havde en dag helt for mig selv. Det er luksus, siger Stine Holmstrøm Have. 

- Der er nogle, der synes, at det kan være svært at holde fridagen, selvom arbejdstiden sammenlagt er den samme. Men hvis folk føler sig pressede, så handler det om, at finde ud af, hvad det går ud på, og hvad personen måske ikke skal lave, siger hun.  

Pia Nyberg er bibliotekar og tillidsrepræsentant på Hillerød Bibliotekerne. Hun er glad for ordningen, men hører også, at det kan være svært for nogle at nå det hele på de andre dage. 

- Selvom man stadig har 37 timer, kan det føles som, om at man har mindre tid til at nå det, man skal nå, og det er jo mærkeligt, men sådan føles det. Og det kan også være svært at finde tid til at holde fri den dag, man skal holde fri, for så er der måske et kursus eller nogle eksterne møder. 

- Nogle kollegaer synes også, det er hårdt de dage, hvor de har en lang dag, siger hun og fortæller, at hun selv holder fri om onsdagen og så til gengæld arbejder længere om mandagen og tirsdagen – fra 8.45 til 17.15. Resten af timerne bliver udjævnet af weekendvagterne og fordybelsestimerne. 

De længere dage er også forklaringen på, hvorfor folk har takket nej til at være med i forsøget.  

- Det er ikke meget længere dage, vi har fået, men de kan alligevel blive et problem i forhold til det at hente børn, siger hun. 

Medarbejderne har to fordybelsestimer om ugen, det kan være tid til at læse skønlitteratur, lytte til en podcast eller gå på et museum.

Ens egen tid 

Af andre udfordringer nævner hun, at man som medarbejder også lige skal vænne sig til, at der er forskel på en fridag og en hjemmearbejdsdag. 

- Man kan føle, at man lige skal tjekke mail, men der skal man jo huske, at det er en fridag. Det er okay, at man ikke åbner sin computer.  

På trods af udfordringerne er Pia Nyberg positivt indstillet over for den firedages arbejdsuge – hver anden uge.  

- Det her forsøg er et signal fra ledelsen, om at de lægger i selen for, at vi trives, det er jeg taknemmelig for på vegne af alle ansatte, siger hun. 

Oprindeligt var det meningen, at forsøget skulle vare et halvt år, men det er blevet besluttet, at det fortsætter året ud.  

- Vi kunne se, at det var svært at få endegyldige erfaringer på et halvt år med noget, vi kun gør hver anden uge. Og vi vil også gerne se, hvordan det går op i forhold til sommerferien, fordi den er så svær i forhold til planlægning, så der har vi brug for nogle erfaringer. Og det kan jo være, vi finder ud at, at det ikke kan lade sig gøre at have firedages uger i sommerferien, siger Stine Holmstrøm Have og fortæller, at hun regner med, at der bliver lavet en evaluering over hele forløbet, når året er slut, og at man derefter vil tage stilling til, om man skal fortsætte. 

- Her vil vi se, om driften går op, og min fornemmelse er, at det gør den. Og så vil vi selvfølgelig høre folk, om det er noget, de har lyst til at fortsætte med i fremtiden. Og som det er nu, vil det være frivilligt, om man vil have fridagen hver anden uge eller ej, under streger hun. 

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}