Du bliver gladere af at gå på biblioteket

Randers Bibliotek Foto Jakob Lerche
Del artikel:
Af Berit Villadsen

Hvordan kan fremtidens biblioteksformidler fremme lokalbefolkningens trivsel? Det undersøger tre jyske biblioteker, og projektet har været en øjenåbner.

”Som biblioteksformidler forventer vi, du laver trivselsfremmende aktiviteter for vores brugere i form af guidet fælleslæsning, litteraturgåture i det fri, skrivefællesskaber, strik og lyt eller mandeklubber.” 

Det kunne være teksten i et fremtidigt jobopslag fra et dansk bibliotek, som søger en biblioteksformidler. For det moderne folkebibliotek er under hastig forandring, og biblioteksformidling er i dag blevet et mangefacetteret job, som kræver mere og mere relationsarbejde. 

Det fortæller biblioteksformidler Mai Kordelin Paulsen fra Randers Bibliotek, som er projektleder på et nyt forskningsprojekt, som undersøger, hvordan og hvorfor borgerne oplever, at de får øget trivsel ved at besøge biblioteket.  

Udover Randers Bibliotek deltager også Viborg og Holstebro Biblioteker i projektet, som har været i gang siden januar, og forløbet har været en øjenåbner for deltagerne.  

- Biblioteket er ikke længere kun en samling af materialer og viden. I dag samler vi i stigende grad også mennesker og skaber fællesskaber, og det er vigtigere nu end nogensinde, fordi vi lever i et utroligt kompleks samfund og står overfor udfordringer og kriser, som er svære at løse alene, siger Mai Kordelin Paulsen, biblioteksformidler og projektleder.

Hvis vi skal arbejde med trivsel, skal vi så også uddannes i det? er et spørgsmål som biblioteksformidlerne stiller sig selv.

Skal vi uddannes i trivsel? 

De tre jyske biblioteker skal som en del af projektet arrangerer i alt 45 aktiviteter, der skal fremme borgernes trivsel. Selvom projektet stadig er i sin spæde opstart, har medarbejderne allerede haft mange små aha-oplevelser om deres egen praksis. 

- Der popper popcorn hele tiden. Det er blandt andet gået op for mig, at målgruppen af kvinder 60 plus, som vi ser rigtig meget til bibliotekernes arrangementer og godt indimellem kan betragte lidt som luksusbrugere, faktisk er en meget vigtig målgruppe, når det gælder trivsel, idet man bare i kraft af relativ høj alder og det ikke at være tilknyttet arbejdsmarkedet, er sårbar i vores samfund, som det er i dag, siger Mai Kordelin Paulsen. 

Biblioteksbrugerne er hovedfokus i projektet, men de ansattes rolle i relationen bliver også ivrigt diskuteret, og det har givet stof til eftertanke hos projektdeltagerne.  

- Som biblioteksformidler er vores opgave at fokusere på borgeren, men jeg tror, at der kommer en drøftelse af faget efter projektet. Hvis vi skal blive ved med at arbejde med trivsel i branchen, skal vi så også uddannes i det? spørger projektlederen og fortsætter: 

- Vi skal i hvert fald snakke om, hvad det vil sige at være biblioteksformidler i dag. Der er sket en udvikling af personalegruppen på bibliotekerne. Vi er mange, som ikke er uddannet bibliotekarer, og vi oplever et behov for at få beskrevet den moderne biblioteksmedarbejderes faglighed i et fagsprog som er lavet til os og af os. 

Biblioteksformidler Mai Kordelin Paulsen fra Randers Bibliotek håber, at projektet kan være med til at skabe en større forståelse af, hvad et moderne folkebibliotek er - også indenfor egne rækker.

Guidet fælleslæsning på varmestuer

Mai Kordelin Paulsen er uddannet cand mag i dansk og filosofi og har tidligere arbejdet som gymnasielærer. I sine fem år som biblioteksformidler har hun oplevet, hvordan bibliotekets rolle som kulturinstitution er under hastig forandring.  

Der er opstået en ny mentalitet på biblioteket. Antallet af arrangementer i og udenfor bibliotekets vægge er løbende vokset, og biblioteket spiller i højere grad end tidligere en social rolle i forhold til at bringe kulturen ud til alle. I dag tager hun og hendes kolleger f.eks. ud på ældrecentre, varmestuer og psykiatriske hospitaler, hvor de blandt andet laver guidet fælles-læsning. 

- På Kirkens Korshærs varmestue møder vi nogle brugere, som aldrig nogensinde ville være kommet ind til os, men som har nogle fantastiske oplevelser med at læse sammen og tale om noget, og det har stor værdi. Det kan godt være, at det ikke giver et udlån, men det giver til gengæld en fællesskabsfølelse og en adgang til litteratur og kultur for flere med alt det gode, der følger med, siger Mai Kordelin Paulsen. 

Biblioteket er mere end et hus 

Hun håber, at undersøgelsesprojektet kan være med til at skabe en større forståelse for, hvad et moderne folkebibliotek er - også indenfor egne rækker.  

Som deltager på det Bibliotekspolitiske topmøde i 2024 slog det hende og en kollega, at flere af oplægsholdernes forståelse af det moderne folkebibliotek halter efter den virkelighed, de oplever som biblioteksformidlere.  

- Jeg tror, at projektet kan være med til at formidle, hvor alsidigt vores arbejde er.  Biblioteket er meget mere end et hus, som formidler troværdig viden. Det er en idé og en måde at forholde sig til litteratur og kultur på, som vi kan formidle og dele med hinanden. Den fortælling kunne jeg godt tænke mig at få bredt ud.  

 

Fakta om projektet 

Undersøgelsesprojekt anvender kvalificeret trivselsvidenskab på bibliotekerne i Randers, Viborg og Holstebro.

Målgruppen er voksne biblioteksbrugere og ansatte fra de tre deltagende biblioteker. Brugerne deltager i aktiviteter, der skal fremme deres trivsel. De ansatte deltager i et læringsforløb med forskningsbaseret viden om trivsel, så de er klædt på til at bruge trivselsfremmende elementer i aktiviteter. Projektet er finansieret med midler fra Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}