Lønforhandling for kvinder: 8 praktiske råd

© Unsplash

Del artikel:
Af Ann-Sofie Puggaard Hansen

Få vores gode råd til, hvordan du mestrer lønforhandlingen – og hvilke typiske faldgruber og barrierer, du som kvinde bør være opmærksom på under lønforhandlingen.

Lønforhandlingen er en situation, som mange kvinder frygter, fordi de er bekymrede for at skabe dårlig stemning eller ødelægge deres forhold til chefen. Og det skaber uligeløn, hvis kvinder ikke tør at gå ind i lønforhandlingen og stå fast på deres krav.​

Læser du dette, kan du selv bidrage til opgøret med uligeløn allerede i dag. Det starter nemlig i lønforhandlingsrummet.

I samarbejde med forfatter og lektor, Solveig Schmidt, har vi skrevet 8 råd til, hvordan du mestrer lønforhandlingen – og hvilke typiske faldgruber og barrierer, du som kvinde bør være opmærksom på under lønforhandlingen.

1. Sig dit tal. Og ti så stille.

Du skal turde at lade dit krav hænge i luften. Læs lige den sætning igen. Det er nemlig en udbredt problemstilling blandt kvinder, at der er en tilbøjelighed til, så snart vi ser chefens muligvis overraskede ansigtsudtryk, så trækker vi i land. Hvis vi fornemmer, at stemningen bliver dårlig, har vi en tendens til at skynde os at genoprette den gode stemning, og det gør vi ved straks at slække på vores krav. Det skal du undgå. Du skal turde at gå ind i lønforhandlingen, sige dit tal og så tie stille.

2. Husk, at det første "nej" ikke betyder, at lønforhandlingen er forbi.

Mange kvinder opfatter det første "nej" under en lønforhandling som en endegyldig afvisning. Men det er langt fra tilfældet. Faktisk er det første "nej" starten på selve forhandlingen.

For nogle kan det virke oprivende at få et nej, fordi de synes, de stiller et meget rimeligt krav, og så galopperer følelserne afsted, hvilket er forståeligt, fordi det aldrig er sjovt at få et nej. Men i en lønforhandlingssituation er det faktisk værre at få et "ja" end et "nej". Forestil dig, at du siger dit tal til din chef, og din chef så siger: "Det kan jeg godt forstå, det er en aftale". Så er forhandlingen forbi, og så vil du nok sidde tilbage med en flad fornemmelse.

Det er helt normalt, at lønforhandlingen kører lidt frem og tilbage, og at der bliver sagt "nej" nogle gange. Dette betyder ikke, at I er ved at blive uvenner.

3. Opfør dig som du gør i andre faglige sammenhænge.

Uanset hvad du laver, har du en faglighed, der giver dig evnen til at træffe velbegrundede beslutning i forskellige arbejdssituationer. Forestil dig følgende scenarie: Du deltager i et møde, hvor I drøfter løsninger på en udfordring. Her spiller du ind med din faglighed og argumenterer for, hvorfor dit løsningsforslag er det mest hensigtsmæssige. Pludselig siger en kollega: ”Det er ikke realistisk”. Husk på, at du i denne situation ikke bare ville rejse dig op og gå fra mødet. I stedet bliver du siddende, og I forhandler jer frem til en løsning, som alle er glade for. Det er præcis de samme forhandlingskompetencer og samarbejdsevner, som du skal overføre til lønforhandlingssituation.

4. Du må gerne holde pauser i en lønforhandling.

Det er helt okay (og ganske almindeligt) at konkludere, at I ikke kan blive enige under en lønforhandling. I så fald skal I aftale en ny dato, hvor I kan mødes og genoptage forhandlingen, eventuelt efter at enten du eller din chef har haft tid til at undersøge noget yderligere.

Husk, at det er helt uproblematisk, at en lønforhandling kører hen over tid. Hvis forhandlingen trækker ud over længere tid, anbefaler vi, at du og din chef aftaler, at enhver aftale, der opnås, vil have tilbagevirkende kraft
fra datoen, hvor lønforhandlingen oprindeligt var planlagt til at være afsluttet.

Få endnu flere gode råd til lønforhandlingen i vores guide

Hent DM’s guide om lønforhandling for kvinder. Den indeholder konkrete råd til dig som kvinde, så du står stærkere til din næste lønforhandling.

5. Argumentér for din lønstigning. Igen og igen.

Du skal stå fast og give dig meget langsomt. Mange kvinder har en tendens til at give efter for hurtigt, fordi de gerne vil være imødekommende og undgå eventuelle konflikter. Men det er vigtigt, at du står fast og argumenterer længe for dit tal – så længe, at du her giver chefen en god grund til at skifte mening. Kan I ikke blive enige, så snak om, hvad der ellers er muligt og smid eventuelt et nyt tal på bordet.

6. Vær tålmodig.

Dette råd er vigtigt at understrege specielt for kvinder. Lønforhandlingen tager nemlig typisk længere tid, end de fleste kvinder synes er sjovt. Ofte vil de gerne ud igen og kan ikke lide at være i situationen. Men du skal blive siddende. Og husk på, at jo flere gange du gennemgår denne proces, desto dygtigere bliver du.

7. Du må gerne sige andre kollegaers løn højt.

Dette råd er særligt relevant for dig, der opdager, at du tjener mindre end dine andre kollegaer, der laver de samme opgaver som dig. Hvis du finder ud af, at en kollega i samme team med lignende arbejdsopgaver tjener fx 3.000 kroner mere om måneden end dig, så bør du tage dette op med din chef. Spørg, hvad grunden er, og hvordan du kan arbejde dig op til den samme løn.

Her bør du også være opmærksom på, om lønforskellen kan skyldes diskrimination på grund af køn. Dette er nemlig i strid med ligelønsloven, som siger, at kvinder og mænd skal have lige løn og lige lønvilkår for samme arbejde eller for arbejde af samme værdi.

Kontakt DM, hvis du mener, at lønforskellen kan skyldes diskrimination, så vi kan vejlede og rådgive dig.

8. Opsummér, hvad I blev enige om, inden du forlader rummet.

Inden du forlader lønforhandlingsrummet, bør du opsummere, hvad I blev enige om, og hvilken dato aftalen træder i kraft. Afhængig af kutymen på din arbejdsplads kan det være en god idé at dokumentere aftalen skriftligt. Alternativt kan du have en blok med under forhandlingen, og så nedskrive det, I er blevet enige om, mens du mundtligt opsummerer aftalen. På den måde ser din chef, at det er blevet nedskrevet, og der kan derefter ikke opstå tvivl om, hvad I har aftalt. Du kan også vælge at skrive en mail til din chef efterfølgende, hvor du bekræfter aftalen med formuleringen: "Tak for en god lønforhandling. Jeg bekræfter, at vi blev enige om følgende...".

Få sparring inden din næste lønforhandling

Som medlem af DM kan du booke en rådgivningssamtale med en af vores konsulenter og få vejledning om, hvilken lønstigning du kan tillade dig at bede om og hjælp til at forberede nogle stærke argumenter.

Hvad tjener andre som dig?

Brug vores lønberegner til at finde ud af, hvor du ligger lønmæssigt i forhold til andre, der laver det samme som dig.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}