Forventer din chef, at du er tilgængelig udenfor arbejdstiden?​

© Unsplash
Del artikel:
Af Ann-Sofie Puggaard Hansen

DM's seneste arbejdsmiljøundersøgelse viser, at knap hver femte DM-medlem (18%) oplever, at deres chef forventer, at de er tilgængelige udenfor arbejdstiden. Er du en dem?

For mange kan det virke stressende, hvis man går og føler, at ens chef forventer, at man konstant er tilgængelig. Det kan resultere i en usund work-life-balance, hvor man aldrig får slappet af. ​

Er du en af dem, som oplever, at din chef forventer, at du er tilgængelig udenfor arbejdstiden? Så følger her 6 gode råd fra DM's arbejdsmiljøkonsulent, Søren Bjerregaard Kjær.

​1. Kend dine vilkår, rettigheder og pligter.

For nogle er det en del af ansættelsesforholdet at være tilgængelig uden for arbejdstiden. For andre er det ikke.​

2. Synkronisér med dine kolleger.

Er du en del af en kollegagruppe, så sørg for at drøfte det med dem. Udover at det altid er godt at drøfte, hvordan vi hver især oplever arbejdsforholdene, så er det også altid godt, hvis I er flere, der gerne vil ændre på forholdene sammen.​

3. Forventningsafstem med din chef.

Helst som en del af en kollegial snak, så der er fælles principper for, i hvilke situationer det er nødvendigt at være tilgængelig uden for arbejdstid – og hvornår det ikke er. Det er bedst, hvis I kan forventningsafstemme inden, at det bliver en belastning for dig eller dine kolleger. Det er nemlig altid nemmere at tage dialogen, når man ikke står midt i problemerne.​

DM's tal for work-life-balance

Hvert år udfører vi i DM en dybdegående arbejdsmiljøundersøgelse blandt vores medlemmer for at tage temperaturen på deres arbejdsliv og arbejdsplads.

I den seneste undersøgelse har vi spurgt ind til medlemmernes oplevelse af deres work-life-balance:

  • 44 % er enige i, at deres arbejde tager så meget af deres energi, at det går ud over deres privatliv.
  • 63 % er enten enige eller helt enige i, at de selv kan placere deres arbejdstid efter eget ønske.

4. Brug de tillidsvalgte på din arbejdsplads.

Sørg for at inddrage tillidsrepræsentant og/eller arbejdsmiljørepræsentant, da de kan have viden og erfaring om, hvordan lignende udfordringer er blevet håndteret tidligere.

Og så er det altid godt, at de kender dine udfordringer, så de kan arbejde for at sætte det på den organisatoriske dagsorden.​

5. Få sat det bæredygtige arbejdsliv i fokus i organisationen.

Gerne med hjælp fra de tillidsvalgte. I kan arbejde på, at tilgængelighed uden for arbejdstid bliver et fokusområde i jeres APV – ligesom I kan arbejde for at få vedtaget en politik eller retningslinjer på området, så der er klare spilleregler.​

6. Bliv bevidst om din egen adfærd.

Sender du selv mails uden for arbejdstid? Eller ringer du nogle gange til en kollega om aftenen? Det kan virke som et signal om, at du altid er ‘online’ – og dermed også medvirker til at skabe en oplevelse blandt dine kolleger om, at det er ‘sådan vi gør her’.

Hvis du selv sender mails uden for arbejdstiden, kan din chef også tolke det som et signal til, at din chef også kan skrive til dig uden at skele til klokken. ​

Guide: Sådan skaber du en god work-life-balance

Læs vores guide og få 6 praktiske tips til, hvordan du skaber en god balance mellem dit privatliv og arbejdsliv.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}