Udflytning af uddannelsespladser: Forhandlingerne er i fuld gang

Del artikel:

DM bakker op om relevante uddannelser i hele landet, men oprettelse af nye studiesteder skal ikke hverken planlægges eller ende som en spareøvelse. Der skal i stedet laves en langsigtet plan for kvalitetsuddannelser, hvor vi også passer på de nuværende uddannelsesmiljøer. Det tager tid at bygge stærke uddannelses- og forskningsmiljøer op, lyder det fra DM’s formand Camilla Gregersen.

Regeringen fremlagde i sidste uge planerne for en ny storstilet udflytning af videregående uddannelser. Forhandlingerne på Christiansborg er i gang, og fra DM’s side har målet været at få politikerne til at tage finansieringsspørgsmålet langt mere alvorligt.

"Der bør ikke laves hurtige hovsaløsninger, som ikke er gennemtænkt, og hvor der ikke er ny finansiering med til eventuelle nye uddannelsestilbud. Derfor har vi arbejdet på at få politikerne til at bruge den nødvendige tid til proces og inddragelse, så tingene kan blive ordentligt belyst", siger formand for DM, Camilla Gregersen.

Fokus på økonomien

En balanceret udflytning af uddannelsespladser kræver blandt andet et ordentligt fokus på økonomien. Beregninger fra bl.a. Danske Professionshøjskoler viser, at mindre uddannelsessteder koster meget mere end den finansiering på fem procent, regeringen har stillet i udsigt.

"Det er helt afgørende, at der tilføres nye midler, hvis fx professionshøjskolerne skal udbyde uddannelser flere steder. Det er helt urimeligt, hvis uddannelsesinstitutionerne selv skal finansiere det ved at skære markant ned på kvaliteten i andre uddannelsesudbud", siger Camilla Gregersen og understreger behovet for, at flere tager en uddannelse.

"Der er brug for, at flere tager en velfærdsuddannelse på et højt niveau, og derfor skal vi sikre, at uddannelsernes kvalitet fastholdes alle steder og ikke udsultes på grund af et ønske om en større spredning. Samtidig er det også vigtigt at holde fast i, at udfordringerne ikke er løst med at flytte uddannelsespladser fra de store byer. I fx København kommer der også til at mangle lærere og pædagoger de kommende år, og allerede nu kan hver anden pædagogstilling ikke besættes i København. Så derfor skal målet være at få flere til at tage en uddannelse – ikke bare at flytte på uddannelserne", siger Camilla Gregersen.

Regeringens logik er ikke åbenlys

Også erhvervsakademierne kommer til at bøde, hvis regeringens planer vedtages uændret, fordi det også ligger i udspillet, at der skal være færre internationale studerende. Men det er særligt erhvervsakademier uden for de store byer, der har mange udenlandske studerende.

"Logikken er ikke åbenlys i regeringens plan. Hvis målet er at få flere studerende uden for de store byer, duer det ikke at lave modeller, der automatisk vil have en negativ effekt uden for byerne og på en række uddannelser, der efterspørges af erhvervslivet. Det virker desværre ikke gennemtænkt", siger Camilla Gregersen.

Udspillet vil destabilisere forskningsmiljøer

På universitetsområdet er det set fra DM’s synspunkt helt nødvendigt, at kravet om 10 procents udflytning bliver ændret.

"Regeringens udspil om, at universiteterne skal flytte eller nedlægge 10 procent af studiepladserne vil destabilisere og ødelægge mange års oparbejdede forskningsmiljøer og videnscentre, som det vil tage tid at bygge op igen. Det giver simpelthen ikke mening at flytte 10 procent, hvis vi skal fastholde sammenhæng mellem forskning og uddannelse, og derfor er det mest sandsynlige, at det ender som en kæmpe spareøvelse på universitetsområdet", siger Camilla Gregersen.

DM ser i stedet gerne flere partnerskaber mellem universiteter og lokale virksomheder, som kan bygge bro mellem studerende fra universiteterne og virksomheder uden for de større byer.

"Vi har længe arbejdet for, at der bliver bygget mere bro mellem de studerende og arbejdslivet bagefter, og lykkes det, vil der også komme flere match mellem nyuddannede og arbejdspladser i hele landet. DM holder i hele forhandlingsforløbet tæt kontakt med ordførere, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv. Vi arbejder for, at der er attraktive uddannelser med høj kvalitet i hele landet", siger Camilla Gregersen.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}