Til indhold

Overenskomstforlig for alle statsansatte

Camilla Gregersen udtaler sig om sexisme på baggrund af ny Gallup
DM's formand, Camilla Gregersen, er tilfreds med overenskomstforliget på statens område. © Jacob Nielsen
Af Troels Mørk

Lørdag blev de faglige organisationer og staten enige om en ny overenskomst gældende for de kommende tre år for de 80.000 statsansatte akademikere. Læs her om de vigtigste resultater for dig, der er statsansat.

Read this news in English

Den kommende overenskomstperiode bliver igen tre-årig. De vigtigste elementer er:

 • 4,42 procent i generelle lønstigninger. Parterne er derudover enige om et skøn for reguleringsordningen, så forventningen er, at den samlede generelle lønstigning bliver på 5,05 procent.
 • Pensionsprocenten på rådighedstillæg hæves fra 9 til 12,5 procent
 • Bachelorers sluttrin hæves fra trin 5 til trin 6
 • Medarbejderindflydelse på den grønne omstilling på statslige arbejdspladser
 • Introduktionsforløb for nyuddannede på arbejdspladsen for at sikre en god start på arbejdslivet
 • Seniorbonus fra 62 år, som den enkelte kan vælge at konvertere til to ekstra fridage
 • Et halvt års sorgorlov til begge forældre ved mistet barn
 • Den statslige kompetencefond bliver videreført
 • Lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø bliver videreført

Formand for DM, Camilla Gregersen, er glad for, at der er landet en aftale, som sikrer en rimelig lønudvikling for akademikere i staten.

”Jeg er tilfreds med, at mange af vores krav endte som resultater. Vi har landet en aftale med lønstigninger, og via reguleringsordningen har vi fået garanteret, at de offentligt ansattes løn ikke sakker bagud, hvis/når de privatansattes løn stiger mere i løbet af perioden”, siger hun og uddyber:

”Vi fik også forbedret seniorvilkårene og sat fokus på de nyuddannedes start. Jeg er glad for at vi også fik styrket tillidsrepræsentanternes værktøj til lønforhandling, og at DM’s krav om medarbejderindflydelse ift grøn omstilling endte som resultat på hele statens område. Mange statsansatte er underlagt et stort arbejdspres, og derfor skal der fortsat være opmærksomhed på arbejdsmiljøet.”

Forbedringer på de videregående uddannelser

Derudover er der kommet en række forbedringer for det videnskabelige personale på de videregående uddannelser.

 • Timelønnede undervisere ved universiteterne er efter mere end 20 års kamp blevet overenskomstdækket, hvilket betyder, at de skrives ind i aftalen for eksterne lektorer og opnår forbedringer på fx løn under barsel, sygdom, ved barns 2. sygedag, mulighed for af aftale løntillæg mv.
 • Tidsbegrænsede ansatte videnskabelige medarbejdere, fx ph.d., post.doc og adjunkter, får forbedrede lønvilkår under barsel og adoption.
 • Alle lektorer, seniorforskere, projektseniorforskere og seniorrådgivere ved de højere uddannelses- og forskningsinstitutioner får en forhøjelse af det generelle tillæg svarende til 2.405 kroner årligt.
 • For lektorer/seniorforskere, der indgår i det nye forfremmelsesprogram til professor i universiteternes stillingsstruktur, er der aftalt et tillæg, som ydes ud over lektortillægget.
 • Forbedringerne af tillæg på universitetsområdet er finansieret af midlerne fra den nedlagte stillingskategori professor MSO.
 • Undervisere på professionshøjskoler og erhvervsakademiker får forbedret deres arbejdstidsforhold.

Camilla Gregersen siger om forbedringerne på underviserområdet:

”Det er nogle stærke forbedringer, der er på underviserområdet, og det er jeg stolt af, at vi har fået landet.”

Er du omfattet af forbedringerne på det videregående uddannelser, får du en mail med uddybende information inden for de kommende dage.

Du vil også frem mod urafstemningen få meget mere information om resultaterne og blive inviteret til debatmøder om resultaterne.

Forbedringer på de højere uddannelses- og forskningsinstitutioner

Overenskomstforliget for statsansatte indeholder også en række forbedringer specifikt på de højere uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Få overblikket

OK21: Resultater på professionshøjskoler, erhvervsakademier og det maritime område

Læs om forbedringer for underviserne ved professionshøjskoler, erhvervsakademier og det maritime område.

Læs mere

OK21

Læs mere om det videre forløb.

Læs mere
Camilla Gregersen udtaler sig om sexisme på baggrund af ny Gallup
DM's formand, Camilla Gregersen, er tilfreds med overenskomstforliget på statens område. © Jacob Nielsen