Til indhold

OK21: Forbedringer for underviserne ved professionshøjskoler, erhvervsakademier og det maritime område

DM
© Lasse Martinussen
Af Troels Mørk

Læs, hvad vi har forhandlet hjem specifikt for undervisere ved professionshøjskoler, erhvervsakademier og det maritime område , og hvad du skal tage stilling til, når du skal stemme om overenskomstresultatet.

Overenskomstforliget for statsansatte indeholder også en række forbedringer specifikt for underviserne ved professionshøjskoler, erhvervsakademier og det maritime område.

Udover de generelle forbedringer, der er aftalt for akademikere på statens område, er der indgået to vigtige delresultater for professionshøjskoler, erhvervsakademier og det maritime uddannelsesområde.

Underviserarbejdstid

Det har ved OK21 været højt prioriteret for DM at få aftalt mere forpligtende rammer omkring dialog og transparens i arbejdstiden og om løbende godkendelse af arbejdstiden for undervisere. Det er et tema, som har fyldt meget i forhandlingerne for DM, og hvor det har været afgørende at få et resultat.

Der er indgået aftale om mere forpligtende rammer om undervisernes arbejdstid, som skal sikre en jævn arbejdsbelastning, åbenhed og transparens. Aftalen indebærer blandt anden, at TR skal inddrages i drøftelser om timeforbrug og at TR får indsigt i det samlede timeforbrug sammenholdt med ledelsens planlægningstal.

Det er vores forventning, at de aftalte rammer vil gøre en forskel i at styrke dialogen lokalt og sikre sammenhæng mellem opgaver og tid samt åbenhed og transparens omkring planlægningsforudsætningerne.

Det fremgår af aftalen, at:

  • Der skal være en løbende dialog mellem leder og underviser samt en godkendelse af timeforbruget mindst hvert kvartal.
  • Der skal være en drøftelse af opgaveportefølje og forventet omfang af opgaverne med den enkelte underviser med henblik på at sikre sammenhæng mellem opgaver og tid.
  • Der skal være en drøftelse mellem leder og tillidsrepræsentant af samlet tidsforbrug efter normperiodens udløb på baggrund af tidsregistrering.
  • Tillidsrepræsentanten skal have indsigt i samlet tidsforbrug sammenholdt med ledelsens planlægningsforudsætninger.

Vilkår under forskeruddannelse som ph.d. på professionshøjskoler mv.

Der er herudover opnået enighed om løn- og ansættelsesvilkår, som gælder for medarbejdere ved professionshøjskoler, erhvervsakademier og det maritime område, der som led i deres ansættelse gennemfører en forskeruddannelse som ph.d.

Aftalen sikrer, at adjunkter og lektorer, der gennemfører ph.d.-uddannelsen, bevarer lønvilkår som adjunkt henholdsvis lektor undervejs i ph.d.-forløbet, og vender tilbage i deres oprindelige stilling, når ph.d.-uddannelsen er afsluttet. Øvrige, som ikke er adjunkter eller lektorer, ansættes på vilkår, som svarer til de vilkår, der gælder ved gennemførelse af forskeruddannelsen som ph.d. på et universitet.

Aftalen betyder, at der er fundet en løsning på de uenigheder, der har været om løn - og ansættelsesvilkårene for ansatte ved professionshøjskolerne m.fl., som gennemfører en forskeruddannelse som ph.d.

De kommende uger og frem mod urafstemningen vil vi uddybe resultaterne mere indgående og holde informationsmøder, hvor vi gennemgår resultaterne i detaljer.

Læs mere om OK21

Få overblik over det samlede resultat for alle statsansatte og om det videre forløb.

Læs mere
DM
© Lasse Martinussen