Hvorfor fjerne pladser på professionsuddannelserne?

Del artikel:

DM, Danmarks Lærerforening, Dansk Sygeplejeråd, BUPL, Dansk Socialrådgiverforening og Ergoterapeutforeningen står sammen om nedenstående brev ift. de igangværende forhandlinger om udflytning af studiepladser.

Stærke uddannelser er vejen frem for Danmark. Behovet for dygtige lærere, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere og ergoterapeuter bliver kun større i de kommende år i takt med, at der bliver flere af de yngste og de ældste i vores samfund. Vi skal derfor gøre uddannelserne endnu mere attraktive for de unge. Det gælder i de største byer såvel som i alle andre områder af Danmark.

Vi er meget bekymrede over overvejelserne om at skære ned på optaget i de større byer, fordi man samtidig gerne vil oprette nye uddannelsessteder i mindre byer. Der mangler fx lærere mange steder også i hovedstadsområdet. Der er stor mangel på sygeplejersker, og i København kan man ikke genbesætte hver anden ledige pædagogstilling.

Der er brug for, at flere tager en uddannelse. Det skal vi muliggøre ved at have attraktive uddannelsespladser i hele landet - ikke skære ned på pladserne, vi allerede har. Vi bakker op om udbud af flere studiepladser på professionshøjskoler i mindre byer, men vi vil kraftigt opfordre til at genoverveje at fjerne ca. 1.000 studiepladser på professionshøjskolerne i de større byer. Det vil ikke tjene sammenhængskraften i vores velfærdssamfund.

Der er brug for uddannelser med højt niveau. Derfor skal vi fastholde uddannelsernes kvalitet alle steder med tilstrækkelig finansiering – ellers fravælger de unge uddannelserne med store konsekvenser for det danske samfund.

Beregninger fra professionshøjskolerne viser, at det på mindre uddannelsessteder koster langt mere at uddanne studerende end de ekstra fem procent, regeringen har stillet i udsigt til udflyttede uddannelser. Fx er de årlige omkostninger per lærerstuderende i Skive næsten 35 procent højere end udgifterne i Aarhus. Derfor er det afgørende, at der tilføres tilstrækkelige midler, hvis fx professionshøjskolerne skal udbyde uddannelser flere steder.

Det vil spænde ben for de politiske hensigter, hvis uddannelsesinstitutionerne selv skal finansiere det ved at skære markant ned på kvaliteten i andre uddannelsesudbud. Det vil skævvride uddannelserne og generelt forringe uddannelsernes renommé. Vi har brug for det modsatte; nemlig at styrke de uddannelser, der skal uddanne til nogle af de bærende institutioner i vores samfund.

Vi opfordrer samtidig til, at man politisk giver institutionerne frihed til selv at planlægge og udbyde uddannelserne, så de kan bruge ressourcerne bedst muligt for at understøtte kvaliteten og tiltrække studerende

Af Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening, Elisa Rimpler, formand for BUPL, Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, Camilla Gregersen, formand for DM, Tina Nør Langager, formand Ergoterapeutforeningen og Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}