Til indhold

AC-forlig på plads i regionerne

DM
© Lasse Martinussen
Af Troels Mørk

Natten til fredag landede AC-forliget på det regionale område. Så nu har vi både den overordnede økonomi på plads og de specifikke resultater for akademikere i regionerne. Overenskomstperioden er igen tre-årig og forliget skal til urafstemning hos medlemmerne i marts.

Ud over de generelle lønstigninger, som er aftalt for alle ansatte i regionerne, er der for akademikerne aftalt mindre forhøjelser af trin 7 og 8 i overenskomsten samt i basislønnen for special- og chefkonsulenter. Trin 7 forhøjes med 909 kr., trin 8 med 967 kr., specialkonsulenter med 1.219 kr. og chefkonsulenter med 1.306 kr. (beløbene er i 2018-niveau). Forhøjelserne er årlige og gælder fra 1. april 2022.

For bachelorer er der aftalt, at sluttrinnet i overenskomsten løftes fra trin 5 til trin 6.

Pensionsprocenten løftes for alle i overenskomsten fra 18,46 til 18,58 og denne forhøjelse omfattes af frit valg, så det i stedet kan udbetales som løn. Forbedringen på pension gælder fra 1. april 2022.

Ud over de aftalte forbedringer på løn og pension, er der aftalt følgende

  • Kompetencefond for regionalt ansatte akademikere, hvor der kan søges midler til individuel kompetenceudvikling. Der kan søges om midler fra fonden første gang fra 1. april 2022
  • Seniorbonus for ansatte, der er fyldt 62 år. Ordningen træder i kraft 1. januar 2022 og den enkelte kan vælge om seniorbonussen skal udbetales kontant eller veksles til to fridage
  • Introforløb for nyuddannede for at sikre en bedre start på arbejdslivet
  • Ret til forlængelse af ansættelsen for ph.d.-studerende på barsel
  • Udenlandske forskere i tidsbegrænsede stilling får mulighed for konvertering af pension til løn

Formand for DM, Camilla Gregersen, er samlet set glad for resultatet for akademikerne i regionerne.

"Det lykkedes os at lande en kompetencefond på det regionale område lig med den, som statsansatte også har. Det er vigtigt, at de ansatte i regionerne løbende får vedligeholdt og udviklet deres viden”, siger hun.

Du vil frem mod urafstemningen få meget mere information om resultaterne.   

Det samlede forlig i regionerne

Læs mere om det samlede forlig på det regionale område, som blandt andet også indeholder medarbejderindflydelse på den grønne omstilling og en lederuddannelse inden for psykisk arbejdsmiljø.

Læs nyhed

Status og udvikling på OK21

Læs forligsteksterne på det regionale område og se status på OK21.

Læs mere
DM
© Lasse Martinussen