Gå til sidens indhold
21. januar 2020

Stor fyringsrunde på vej i Rigspolitiet

Regeringens nærhedsreform udmønter sig nu i fyringer i det offentlige. Den første arbejdsplads, der bliver ramt, er Rigspolitiet, der i sidste uge varslede fyringer af 90 civilt ansatte AC'ere og HK'ere. Efter planen vil de modtage en fyreseddel i begyndelsen af februar. DM er i tæt kontakt med tillidsrepræsentanterne om det videre forløb.

Camilla Gregersen udtaler sig om sexisme på baggrund af ny Gallup
DM's formand, Camilla Gregersen © Jacob Nielsen

Regeringens nærhedsreform kan få store konsekvenser for den måde, vi arbejder på i den offentlige sektor. Indenrigs- og socialminister Astrid Krag sagde i denne uge til Politiken, at afskedigelserne i Rigspolitiet er det første sted, regeringen tager fat.

Det bekymrer DM’s formand, Camilla Gregersen, der er skeptisk over for tendensen med at lade akademikere stå for skud, når der laves større ændringer i den offentlige sektor.

"Selvfølgelig skal den offentlige sektor indrettes sådan, at borgerne får mest værdi for skattekronerne. Og selvfølgelig er det relevant at se på balancen mellem faggrupper i den offentlige sektor – men jeg er yderst skeptisk overfor automatisk at sætte lighedstegn mellem akademisk arbejde og unødvendigt bureaukrati. De akademikere, der eksempelvis er ansat i Rigspolitiet, arbejder med politiarbejde på tværs af landegrænser, bekæmpelse af cyberkriminalitet, efterforskning hos PET, knogleanalyser, uddannelse af politibetjente og meget andet, der er med til at sikre effektiv kriminalitetsbekæmpelse", siger hun og uddyber:

"Akademikerne er selvfølgelig også med til at indsamle data, evaluere og på den måde skabe grundlaget for, at betjentene kan bruge deres kræfter der, hvor det giver bedst mening. Akademikerne er en nødvendig del af en veldreven offentlig sektor og dermed også et effektivt politi", siger Camilla Gregersen.

Medlemsmøder for de berørte

I Rigspolitiet lyder forklaringen på afskedigelsen af de 90 civile medarbejdere, at der skal frigøres midler til at styrke Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) – også kendt som Bagmandspolitiet med 45 millioner kroner.

Den sum svarer til lønnen for omkring 90 medarbejdere i Rigspolitiet. Yderligere skal der i Rigspolitiet nedlægges cirka 150 stillinger i løbet af 2020 ved naturlig afgang. Det skyldes en politisk ambition om at flytte ressourcer fra Rigspolitiet til de enkelte politikredse.

DM organiserer cirka 200 ansatte ved Rigspolitiet. De beskæftiger sig blandt andet med efterforskning, kriminaltekniske undersøgelser, undervisning på politiskolen og internationalt politisamarbejde.

Fyringerne vil blive varslet 6. februar, og DM er naturligvis i kontakt med tillidsrepræsentanterne i Rigspolitiet.

Der afholdes medlemsmøde for ansatte ved Rigspolititiet 29. og 30. januar. Der skal også nedlægges stillinger ved Vestegnens Politi. Her er der medlemsmøde 21. januar.

Ansatte på de to arbejdspladser bliver inviteret særskilt til møderne.