Til indhold

Sendt hjem med løn, men arbejder alligevel: Sådan forholder du dig

To personer, der taler sammen
Af Troels Mørk

Bliver du presset til arbejde, eller vil du gerne hjælpe din arbejdsplads, mens du er hjemsendt med løn og din arbejdsplads får del i regeringens hjælpepakker? Læs, hvordan Louise oplevede at arbejde, mens arbejdspladsen fik økonomisk støtte, og hvordan vi kan hjælpe dig, hvis du står i samme dilemma og gerne vil undgå at bryde loven.

Din arbejdsplads har sendt dig hjem som en del af regeringens hjælpepakker.

Men alligevel bliver du presset til at arbejde. Eller du står i et dilemma, fordi du meget gerne vil hjælpe din arbejdsplads, der måske står i en svær økonomisk situation.

Det er et voldsomt dilemma for mange, der har skrevet under på en tro og love erklæring, at de ikke arbejder, mens de er sendt hjem. 

Louise arbejdede i hjemsendelsesperioden

Det skete for Louise Jensen (navn ændret), der blev sendt hjem, da den virksomhed, hun var ansat i, lukkede ned i marts.

Som ansat blev hun hurtigt og jævnligt kontaktet af sin arbejdsplads, men en række spørgsmål af lavpraktisk karakter for, at virksomheden kunne fungere – også med henblik på tiden efter corona.

”Det har været et stort dilemma for mig. Ved at arbejde og dermed hjælpe min arbejdsplads bryder jeg loven. Men jeg er samtidig med til at sikre, at min arbejdsplads, som bestemt ikke er velhavende, også er der efter corona”, siger hun.

Presset til at arbejde?

De små lavpraktiske ting blev hurtigt ændret til at også at omfatte større initiativer.

”I perioden, hvor jeg var hjemsendt, endte jeg også med at deltage i ansættelsessamtaler og møder, hvor vi talte om initiativer på længere sigt”, siger hun.

Ifølge Louise var det forskelligt, om kollegerne fra arbejdsplads var bevidste om, at både de og Louise brød loven.

På spørgsmålet, om hun er blevet presset til at arbejde i hjemsendelsesperioden, svarer hun:

”Det er svært at svare på. På den ene side vil jeg rigtig gerne hjælpe min arbejdsplads og forberede arbejdspladsen til tiden efter corona. På den anden sagde jeg ikke fra, da jeg blev kontaktet af min arbejdsplads og brød dermed aktivt loven”, siger Louise Jensen.

Da Louise stadig er ansat på den arbejdsplads, hvor hun var hjemsendt fra, har vi valgt ikke at omtale Louises rigtige identitet.

Whistleblowerordning vedtaget og hjælpepakker forlænget

4. juni vedtog Folketinget at indføre en whistleblowerordning, som giver ansatte mulighed for anonymt at tippe om mulig svindel med de coronakompensationsordninger, som Erhvervsstyrelsen administrerer, herunder lønkompensationsordningen. Anmeldelsen skal ske digitalt gennem Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Hvis det mod forventning sker, at arbejdsgiver opdager eller har en mistanke om, at en ansat har anmeldt virksomheden (fx i mindre virksomheder), og virksomheden vælger at sanktionere vedkommende fx ved degradering eller afskedigelse, kan der tilkendes en godtgørelse

5. juni blev desuden besluttet, at regeringens hjælpepakker bliver forlænget frem til 29. august.

Råd og vejledning

Er du også blevet presset til at arbejde? Har du spørgsmål, hvis du er hjemsendt, mens din arbejdsplads får del i regeringens hjælpepakke? Eller overvejer du at gøre brug af Erhvervsstyrelsens whistleblowerordning?

Kontakt os for råd og vejledning

Whistleblowerordning

Whistleblowerordningen giver dig mulighed for anonymt at indberette svindel eller mistanke om svindel med kompensationsordningerne.

Dette gælder også forhold, der ligger før whistleblowerordningens etablering.

Læs mere og benyt dig whistleblowerordningen
To personer, der taler sammen