Til indhold

Ny politisk aftale: Indefrosne feriepenge bliver udbetalt

Pengesedler

Ny politisk aftale betyder, at op til tre uger af de indefrosne feriepenge, som er optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. marts 2020, nu bliver udtalt.

Ny politisk aftale betyder, at op til tre uger af de indefrosne feriepenge, som er optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. marts 2020, nu bliver udtalt.  Det forventes, at feriepengene vil blive udbetalt senest oktober 2020, og pengene vil ikke blive modregnet i indkomstoverførsler mv.

1.000 kr. til modtagere af overførselsindkomster

Samtidig giver aftalen et skattefrit engangstilskud på 1.000 kr. til modtagere af overførselsindkomster, som var helt eller delvist offentligt forsørgede ved en offentlig indkomstoverførsel i april måned. Tilskuddet modregnes ikke i borgerens offentlige ydelser.  Det forventes, at engangstilskuddet vil blive udbetalt senest oktober 2020.

Det forventes, at aftalen bliver indført ved hastelovgivning i august.

Aftalen om udfasning af corona-hjælpepakker og stimulering af dansk økonomi er indgået mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet.

Pengesedler