Til indhold

Finanslov: Vigtigt med ambitioner på forskningsområdet

Forskning
© Michael Longmire

Regeringen har i dag fremlagt sit forslag til finanslov for 2021. På forskningsområdet ser det bedre ud, end man kunne frygte, når BNP falder, lyder det fra DM’s formand Camilla Gregersen.

Corona-krisen sætter sit præg på regeringens forslag til finanslov, som blev fremlagt mandag. Trods faldende BNP har regeringen valgt at prioritere midler til forskning, og det glæder DM’s formand Camilla Gregersen.

”Forskning er afgørende for, at vi kan klare de store samfundsudfordringer som fx corona og klima. Derfor er det positivt, at regeringen fastholder beløbet til de offentlige forskningsbevillinger på samme niveau som i 2020. Samfundet har slet ikke råd til andet, og jeg værdsætter, at regeringen har lyttet til os”, siger Camilla Gregersen.

Forslaget til finanslov lægger op til en videreførelse af bevilling til forskning svarende til en procent af BNP. For at undgå et massivt fald i bevillingerne grundet det forventede lavere BNP i 2021 har regeringen desuden valgt at afsætte yderligere 750 mio. kroner til grøn forskning. Dermed bliver forskningsbevillingerne i 2021 på niveau med i år. Camilla Gregersen kvitterer for det og mener, at alle fagretninger skal i spil i forhold til grøn forskning:

”Der er brug for løsninger med indspark alle forskningsområder, hvis vi skal løse klimaudfordringerne.”

Hun understreger, at der skal være fokus på den frie forskning: “Der er nu lagt op til en reduktion af de frie forskningsmidler. Men den frie forskning er også vigtig, for vi kender ikke fremtiden og de udfordringer, som kommer”, siger Camilla Gregersen og henviser til, at vi for bare et år siden ikke kendte til coronavirus.

”Det illustrerer meget tydeligt, at nye udfordringer kan komme, som vi skal have et beredskab til at løse med indspil fra alle forskningsområder. Derfor skal politikerne også sikre midler til den frie forskning, og den balance er vigtig i de kommende finanslovsforhandlinger”, siger Camilla Gregersen.

Ud over midler til forskning har regeringen valgt at finde midler til udviklingsområdet, som også er knyttet op på BNP. Det betyder, at der umiddelbart ikke ser ud til at komme nedskæringer på NGO’er og civilsamfundsorganisationer i Danmark.

- NGO-området er i forvejen præget af usikkerhed og nedskæringer, så det er positivt, at regeringen her har sikret midler”, siger Camilla Gregersen og tilføjer: "men der er ingen tvivl om, at det er hårde tider for verdens fattige og udviklingsprojekter i fattige lande.”

Derudover sætter Camilla Gregersen på twitter fokus på, at konsulenter kan berige og kvalificere arbejdet i kommuner, region og stat, hvorfor en nedskæring på konsulenter ikke kan anbefales. Ligesom hun minder regeringen om ikke at skære på uddannelsesområdet for at finansiere et forestående politiforlig.

Forskning
© Michael Longmire