Gå til sidens indhold
11. juni 2019 Af Christine Espholm

Velkommen til det nye Folketing – DM kæmper videre for viden

Et nyt Folketing er valgt og en ny regering er på trapperne. I DM står vi klar til at holde politikerne op på deres valgløfter om at stoppe besparelser og forringelser på uddannelsesområdet. Og vi fortsætter arbejdet for at få styrket forskningen, kulturområdet, arbejdsmiljøet samt at få skabt en værdig pension, og for at der bliver lyttet til klimaforskerne.

Vi har under valgkampen arbejdet for at få de seks fokusområder på dagsordenen og vil nu kæmpe videre for at få områderne prioriteret af det nye Folketing og den kommende regering. Vi mener nemlig, at vores samfund og politiske beslutninger skal bygge på viden.

Stop besparelser på uddannelse

Først og fremmest glæder vi os over, at et stort flertal af Folketinges partier giver udtryk for, at de vil droppe forringelserne på uddannelsesområdet. Det vil vi holde dem op på!

"Jeg er rigtig glad for at se, at et stort flertal af politikerne i det nye Folketing vil stoppe besparelserne og forringelserne på uddannelsesområdet. De store besparelser gennem flere år har haft alvorlige konsekvenser. Nu skal kvaliteten højnes igen", siger DM’s formand, Camilla Gregersen.

Kilde: Akademikerne

Kilde: Akademikerne

Invester i kulturområdet

Kulturområdet har ligesom uddannelsesområdet været udsat for årevis af besparelser, der har haft store konsekvenser for blandt andet museernes forskning og bevaring og for undervisning på de kunstneriske uddannelser. Under valgkampen viste der sig endelig et flertal i Folketinget for at droppe besparelserne. Det tegner godt for at få stoppet besparelserne og igen få styrket kulturområdet. Vi håber, det holder stik og følger nøje med i den kommende tid, når det nye Folketing og den kommende regering tegner politikken.

Styrk forskningen

Danmarks forskning og forskere skal fortsat være med på højeste internationale niveau. Det kræver investering i området, og at forholdene i forskningsmiljøet styrkes. Derfor vil vi blandt andet have hævet den offentlige forskning til 1,5 procent af BNP og have droppet modregningen af EU-forskningsmidler i den offentlige forskning. Vi følger nøje, hvordan politikken tegner sig, når det nye Folketing og den nye regering er kommet på plads.

Pas på arbejdsmiljøet

Akademikeres arbejdsmiljø er mange steder presset af stress på grund højt arbejdspres, ”grænseløshed” og uklare krav og forventninger. Derfor vil vi forstat presse på for, at politikerne skaber de nødvendige politiske rammer omkring arbejdsmarkedet, der kan sikre sunde arbejdspladser og et godt arbejdsliv for danskerne.

Skab et godt sikkerhedsnet for alle

Der er behov for reelle og holdbare løsninger, der kan sikre mulighed for tidligere tilbagetrækning, hvis man har nedsat arbejdsevne. Derfor har DM sammen med Ældre Sagen udviklet en model for en seniorførtidspension, der skal sikre at alle på tværs af uddannelse og branche, som har mistet arbejdsevnen, har mulighed for en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Vi vil fortsat søge indflydelse på udviklingen af seniorpolitikken i denne retning.

Lyt til klimaforskerne

Vi har gennem valgkampen sat klimaeksperters viden i spil for at få politikerne til at tage klimaudfordringerne alvorligt og gribe til de nødvendige handlinger. Vi fortsætter arbejdet for at holde politikerne op på deres løfter på klimaområdet.