Gå til sidens indhold
26. november 2019 Af Sofie Helqvist

Tillidsrepræsentant blev fyret under orlov med syg søn – DM skaffede hende 15 måneders løn + 50.000 kr. til efteruddannelse

Da et kommunalt ansat medlem blev fyret under orlov med sin syge søn, gik DM ind i sagen og endte med at skaffe hende en fratrædelsesaftale med 15 måneders løn. Medlemmet er rystet over, hvordan afskedigelsesprocessen foregik.

Dansk Magisterforening
© Morten Bengtsson

Hun var lige kommet tilbage fra barsel i 2018, da hendes ældste søn blev så syg, at hun var nødt til at holde fultidsorlov. Mens medlemmet, der havde været ansat som HR-chefkonsulent i kommunen siden 2005, var på orlov, fik hun ny chef, der gav udtryk for, at arbejdspladsen var fleksibel i forhold til at få hende tilbage og var helt indforståede med en langsom optrapning af timer, når hun var parat til det.

Medlemmet startede op igen i foråret 2019 på deltid, og efter sommerferien havde hendes chef indkaldt hende til et møde, hvor de skulle tale om hendes arbejdstid det kommende stykke tid.

Men mødet endte med at tage en uventet drejning. Medlemmet fortalte, at hendes søn stadig var for syg til, at hun kunne gå op i tid. Og det fik hendes chef til at sige, at de så måtte tale om en fratrædelsesaftale, fordi chefen efter eget udsagn ”skulle have afdelingen til at fungere”.

Medlemmet blev meget overrasket over, at der ikke havde været hverken advarsler eller opfordringer om at gå op i tid inden fyringen. Og mens hun forestillede sig, at hun kunne få lov at lukke arbejdsopgaver ned og give dem videre, bad hendes chef hende om at stoppe med øjeblikkelig varsel.

”Jeg er lidt rystet over, at man opfører sig sådan over for nogen. Jeg har været der i 14 år, og jeg er tillidsmand”, siger medlemmet.

Flere skærpende omstændigheder

For DM stod det også klart, at arbejdsgiveren var galt på den, fortæller konsulent i DM Michelle M. Jensen, der rådgiver og forhandler for medlemmer ansat i det offentlige.

”Der er flere skærpende omstændigheder. Først og fremmest så er medlemmet tillidsrepræsentant og nyder derfor en særlig beskyttelse. Der har været indgået en orlovsaftale, som alle har været indforståede med, og som ikke er blevet varslet opsagt. Medlemmet bliver indkaldt til samtale med sin leder med en dagsorden, der handler om arbejdstid, men pludselig bliver der i stedet lagt op til drøftelse af fratræden”, siger Michelle M. Jensen.

DM gik ind i sagen og endte med, foruden den retmæssige opsigelse på 9 måneder og den ekstra måneds løn for lang og tro tjeneste, at forhandle godtgørelse for usaglig afskedigelse svarende til 5 måneders løn hjem til medlemmet.

Udover det skaffede DM hende også 50.000 kr. til videreuddannelse samt fuld fritstilling uden modregning i eventuel anden indtægt i de ni måneder, som opsigelsesperioden varer.