Gå til sidens indhold
03. december 2019 Af Henriette Sø

Stort løft til pædagoguddannelsen i finansloven

Med finansloven for 2020 bliver kvaliteten på pædagoguddannelserne væsentligt forbedret. Det glæder DM’s formand Camilla Gregersen, der har arbejdet hårdt for forbedringer på området.

Et stort løft til pædagoguddannelsen er et af de mange gode resultater i den netop landede aftale om næste års finanslov. Aftalepartierne, der består af regeringen, SF, Ø, R og Å, er enige om at tilføre området midler, så uddannelsen i perioden 2020-2023 vil ligge på niveau med læreruddannelsen.

"Pædagoguddannelsen ligger i dag på et for lavt niveau, og det er rigtigt set af aftalepartierne at løfte her. Alle uddannelserne skal have respekt og en tilstrækkelig økonomi, så jeg er meget tilfreds med det løft, der kommer her", siger formand for DM, Camilla Gregersen.

Sikring af takstløft på hum-samf-området

Finansloven indeholder en lang række gode nyheder på uddannelsesområdet. Takstløftet på hum-samf er således sikret de næste tre år.

"Jeg er meget tilfreds med, at der blandt aftalepartierne har været en reel vilje til at løfte uddannelsesområdet. Der er brug for pengene efter mange års udsultning, men jeg opfatter også finansloven som et vendepunkt for hele området. Det er utroligt positivt, og jeg er så glad for, at partierne har lyttet til DM og de mange andre aktører, der gennem måneder har arbejdet for området", siger Camilla Gregersen.

Fjerner besparelser på kultur og indfører barselsfond

Også på kulturområdet er der gode nyheder. Aftalepartierne har således besluttet at fjerne omprioriteringsbidraget på kulturområdet.

"Kulturen spiller en vigtig rolle i vores samfund, og derfor er det helt skævt, at området har været underlagt to-procents-besparelser. Det er godt og rigtigt, at besparelserne nu bliver fjernet, siger hun.

DM’s formand glæder sig også over, at aftaleparterne fjerner opholdskravet for dagpenge og indfører en barselsfond for selvstændige.

Det vækker dog bekymring, at en del af finansieringen til finansloven kommer fra statens brug af eksterne konsulenter.

"I teorien kan det virke indlysende at spare penge på eksterne konsulenter. Men virkeligheden er jo, at det store forbrug af konsulenter i staten handler om implementering af nye it-systemer og digitalisering af den offentlige sektor samt ekstern sparring fra eksperter. Jeg vil følge nøje med i, hvordan den del af aftalen bliver ført ud i livet", siger Camilla Gregersen.

Finanslov 2020