Seniorpension bliver nu vedtaget

Del artikel:

Seniorpensionen vedtages endeligt i folketinget 20. december 2019 og træder i kraft 1. januar 2020. I første omgang administreres seniorpensionen af kommunerne, inden den overgår til en ny enhed i ATP.

Seniorpensionen vedtages endeligt i folketinget ved 3. behandlingen på fredag 20. december og træder i kraft 1. januar 2020.

Seniorpensionen administreres fra 2020 af kommunerne. Fra 2021 overgår administrationen til en ny enhed i ATP. Der vil derfor blive fremsat ny lovgivning i løbet af 2020 i forhold til den nye enheds administration af ordningen.

Hvem kan søge

Personer med seks år eller mindre til folkepensionsalderen.

Nedsat arbejdsevne

Den nye seniorpension er en helbredsbetinget tilbagetrækningsordning, målrettet personer med nedsat arbejdsevne. For at få seniorpension skal du vurderes til maksimalt at kunne arbejde 15 timer om ugen.

Din arbejdsevne skal primært vurderes på grundlag af helbredsmæssige oplysninger og i forhold til det seneste job.

Der skal derfor ikke iværksættes indsatser, som skal udvikle arbejdsevnen. Det betyder, at man ikke kan blive henvist til andre typer job.

År på arbejdsmarkedet

Man skal have en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet på 20-25 år for at få seniorpension.

Ydelsens størrelse

Ydelsen svarer til satserne for førtidspension.

I 2019 er satserne:

  • Enlige: 18.875 kroner.
  • Gifte og samlevende: 16.044 kroner.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}