Revision af stillingsstrukturen er sendt i høring

Del artikel:

Uddannelses- og Forskningsministeriets udkast til revision af universiteternes stillingsstruktur er sendt i høring. Det er nu, der er mulighed for at få indflydelse på fremtidens stillingsstruktur.

Allerede i foråret 2019 var DM sammen med Akademikerne ude med en række anbefalinger til justering af universiteternes stillingsstruktur med publikationen: 10 bud på en stærkere karrierestruktur på universiteterne.

Et af hovedbudskaberne var at begrænse mængden af tidsbegrænsede ansættelser og sikre klare og mere gennemsigtige karriereveje. Blandt de konkrete forslag var bl.a. at gøre tenure track-forløbet til hovedregel ved ansættelser af adjunkter/forskere, at styrke karrieremulighederne for lektorer/seniorforskere ved indførelse af et professoratforløb, og at begrænse antallet af timelæreransættelser ved i stedet af udvide muligheden for fastansættelse af fuldtidsundervisere, dog under forudsætning af, at der ikke bliver mindre forskningsbaseret undervisning.

Læs de 10 bud på en stærkere karrierestruktur på universiteterne

Uddannelses- og Forskningsministeriet har sendt deres bud på en revision af stillingsstrukturen for de universitetsansatte forskere og undervisere i høring. Høringen løber indtil 8. november.

Se høringsmaterialet

Gode og mindre gode elementer i forslaget

DM har ikke taget endelig stilling til høringsforslaget, men vi synes i udgangspunktet, at der er flere gode elementer og intentioner i ministeriets forslag til revision af stillingsstrukturen, som adresserer mange af de anbefalinger, vi tidligere er kommet med:

1.

Det er positivt, at der med stillingsstrukturens opbygning nu sendes et klart signal om, hvordan hovedstillingerne adjunkt/forsker, lektor/seniorforsker og professor er tænkt som en sammenhængende universitær karrierevej, og at muligheden for tenure track-ansættelse af adjunkter/forskere har fået en tydeligere placering. I DM så vi gerne, at man gik skridtet videre og sendte et endnu tydeligere signal om øget anvendelse af tenure track-ansættelse af adjunkter/forskere, så dette blev hovedreglen.  

2. 

Ministeriets forslag om indførelse af et professorforløb ser vi som en god mulighed for at adressere behovene for tydeligere karriereveje for lektorer/seniorforskere, men adgangen til forløbet bør være efter ansøgning og ikke udpegning. Efter DM’s opfattelse er det i øvrigt afgørende, at ministeriets forslag om afskaffelse af stillingskategorien professor MSO ses i sammenhæng hermed, så resultatet bliver, at det samlet set vil medføre langt flere ordinære professorater ved universiteterne. Det er i dag alt for svært at få et professorat særligt set i international kontekst. 

3.

I forhold til ministeriets forslag om udvidet adgang til anvendelse af stillingskategorierne som studie-adjunkt/lektor mener DM, at det dels er afgørende med en tæt kobling til reduktion i anvendelse af timelæreransættelser, og dels at det ikke må kunne føre til en lavere grad af forskningsbaseret undervisning.

4.

DM mener, at ministeriets forslag om ændring af vilkårene for de forskere, der har en tenure track-ansættelse for adjunkter/forskere, er ramt uden for skiven. Forslaget vil fratage adjunkter/forskere den nuværende mulighed for selv at kunne indstille sig til bedømmelse tidligere end et halvt år inden det sjette ansættelsesår. Ministeriets forslag åbner også for, at et tenure track-forløb nu kan blive på helt op til otte år, hvis adjunkten/forskeren skal have mulighed for en ekstra bedømmelse. I DM synes vi ikke, det er en god ide at lægge den beslutning i hænderne på universiteterne, idet vi mener, at det bør være adjunktens/forskerens egen beslutning, så karrierevejen til lektor/seniorforsker ikke bliver længere end nødvendigt.

5.

Til gengæld mener vi, at det øgede fokus på ligestilling af forskning og undervisning og på undervisningskompetencer er positivt og nødvendigt for at sende et helt klart signal om væsentligheden af undervisningsopgaven.

Næste skridt 

I DM går vi nu sammen med de øvrige organisationer i Akademikerne i dialog med ministeriet om deres forslag og om behovene for revision af stillingsstrukturen. 

Universiteterne vil også afgive høringssvar, og vi opfordrer vores tillidsvalgte på alle universiteter til, at I drøfter høringsforslaget i klubberne, så jeres synspunkter kan komme videre enten gennem DM eller gennem repræsentanter fra universiteterne.

Har du ikke selv mulighed for at deltage i et klubmøde, kan du også skrive til din tillidsrepræsentant eller fællestillidsrepræsentant.

Styrk interessevaretagelsen på universitetsområdet

Forbedrede forhold for ansatte på universiteterne er en af DM’s kerneopgaver. Jo flere medlemmer vi er på universitetsområdet, jo større er DM’s mulighed for at få indflydelse på væsentlige ændringer af fx stillingsstrukturen. Hvis du drøfter de nuværende vilkår og jeres ønsker til ændringer med en kollega, der ikke er medlem, må du meget gerne bruge anledningen til at huske dem på, at de med et medlemskab af DM kan bidrage til at styrke interessevaretagelsen på universitetsområdet.

 

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}