Gå til sidens indhold
12. august 2019 Af Troels Mørk

Ny karrierevej for akademikere i staten

Ved OK18 blev der aftalt en ny stillingskategori for chefkonsulenter med personaleledelse i staten. Den tydeliggør nogle af de karriereveje, der er for akademiske medarbejdere i staten. Læs, hvilke muligheder den nye stillingskategori giver dig.

Dansk Magisterforening
© Morten Bengtsson

 

Ved OK18 blev parterne enige om at skabe rammerne for en mere gennemsigtig karrierestruktur for akademikere i den statslige sektor. Det skyldes en stigende efterspørgsel for – inden for rammerne af overenskomsten – at kunne ansætte teamledere, souschefer, funktionsledere, afdelingsledere eller lignende, som har et direkte personaleansvar, men som ikke skal bestride egentlige kontorchefstillinger.

Arbejdsmarkedets parter har derfor indgået aftale om en ny stillingskategori for chefkonsulenter med personaleledelse. Intentionen med den nye stillingskategori er at synliggøre én af de karriereveje, der også tidligere var en mulighed efter akademikeroverenskomsten. Formålet med den nye stillingskategori er at danne rammerne for en mere ensartet karrierestruktur for akademikere på tværs af den statslige sektor.

Formålet er også at skabe en klar adskillelse mellem stillinger med og uden personaleledelse og at gøre rammerne for forfremmelse til og ansættelse af teamledere, souschefer, funktionsledere, afdelingsledere og lignende i overenskomsten mere smidige og fleksible.

Aftalen om den nye stillingskategori er en del af OK18-forliget mellem Finansministeriet og Akademikerne og er indarbejdet i akademikeroverenskomsten som et nyt bilag 4A.

Læs vejledning om ny stillingskategori for chefkonsulenter med personaleledelse