Gå til sidens indhold
08. februar 2019 Af Christine Espholm

Ny ferielov: Hvad betyder det for dig?

Den nye ferielov introducerer "samtidighedsferie" og betyder, at du kan begynde at holde ferie samtidig med, at du optjener feriedage. Den nye lov træder for alvor i kraft den 1. september 2020. Men allerede den 1. januar 2019 trådte den delvist i kraft. Vi guider dig gennem reglerne i overgangsfasen og de nye rammer efter 1. september 2020.

I Danmark har vi været vant til først at skulle optjene betalt ferie i kalenderåret (1. januar til 31. december), før vi har kunnet holde ferie med løn fra 1. maj året efter. Det har blandt andet betydet, at nyuddannede har måttet vente op til 16 måneder, før de har kunnet holde ferie med løn. Det samme gælder, hvis man har været ude af arbejdsmarkedet i længere tid.

Den nye samtidighedsferie

Med den nye samtidighedsferie kan du holde ferie i takt med, du optjener feriedagene. Du optjener fortsat 2,08 feriedage pr. måned, svarende til 25 feriedage / 5 uger på et år.
Det nye ferieår ligger fra den 1. september til 31. august, og ferien skal holdes i ferieåret – eller senest den 31. december. Du har altså 16 måneder i alt til at holde din ferie. 

Overgangsregler

Ferie, du optjener fra 1. januar til 31. august 2019, skal holdes fra 1. maj til 1. september 2020. Eventuelt ikke afholdte feriedage bliver automatisk overført pr. 1. september 2020, hvor den nye samtidighedsferie træder i kraft.

De overførte feriedage kan holdes enten i perioden 1. maj til 31. august 2020, efter de gamle regler, eller efter 31. august 2020 efter de nye regler.

Ferie, du optjener fra 1. september 2019 til 31. august 2020 bliver indefrosset og udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet. Årsagen til indefrysningen er, at du ellers på samme tid ville få ret til at holde 5 ugers optjent ferie og samtidighedsferie.

Ny feriefond

Dine indefrosne feriepenge bliver administreret af en ny fond: Lønmodtagernes Feriemidler. Fonden skal forvalte, administrere og sikre forrentning af pengene indtil den dag, du forlader arbejdsmarkedet. Man kan sige, at det er optjent ferie, som bliver til overs ved overgangen til samtidighedsferie, og som så i stedet udbetales.

Ferietillæg

Ferietillægget er stadig 1 % efter de nye regler (det kan imidlertid være højere i lokale overenskomster). I den nye ferielov har arbejdsgiver mulighed for at vælge mellem to forskellige måder at udbetale ferietillægget på. Ferietillægget kan enten udbetales samtidig med ferieafholdelsen, eller det kan udbetales i to årlige rater.

Vælges ratebetaling skal ferietillægget udbetales den 31. maj for perioden den 1. september til den 31. maj, og den 31. august for perioden 1. juni til 31. august. Når først ferietillægget er udbetalt, kan det ikke kræves tilbagebetalt.