Julehilsen fra DM's formand

Del artikel:

2019 har været et år med gode resultater for DM’s medlemmer. Læs, hvordan DM's formand, Camilla Gregersen, ser tilbage på 2019.

Kære medlem af DM

Rigtig glædelig jul og et godt nytår til dig og dine.

Du har formentligt travlt op til julen, og det er den tid på året, hvor vi alle sammen trænger til at slappe af, inden det nye år begynder.

2019 har været et år med gode resultater for DM’s medlemmer, og jeg vil her give dig et indblik i nogle af tingene, så vi kan glæde os sammen.

Solide DM-aftryk på finansloven

DM fik sat solide fingeraftryk på finansloven, hvor vi arbejdede hårdt for at få alle besparelserne på uddannelses- og kulturområdet fjernet, og det lykkedes. Det er også lykkedes at sikre økonomien på humaniora og samfundsfag de næste år, og der er i denne uge kommet midler til flere studiepladser på blandt andet it og naturvidenskab.

Debatten om akademikere har det sidste år været heftig, men vi har hele tiden arbejdet for, at alle skal have en kvalitetsuddannelse, og at der er respekt for alle faggrupper.

Der har også været nogle hårde angreb på de nyuddannede. Heldigvis lykkedes det os at nuancere debatten og dokumentere, at de nyuddannede bestemt ikke er dovne, tværtimod!

De nyuddannede er både disciplinerede og engagerede i deres jobsøgning. Vi fortsætter arbejdet for, at de, der er udenfor arbejdsmarkedet, hurtigt får et godt arbejdsliv.

Flot lønstigning på det private område

Vores tilgang er, at vi har brug for en veluddannet befolkning, og at alle uddannelser skal respekteres. Vi synliggør, at DM’s medlemmer er værdifulde, og at I alle gør en kæmpe forskel hver dag.

Det understreges af den seneste lønstatistik fra november, hvor DM’s medlemmer på det private arbejdsmarked har fået en årlig lønstigning på 3,9 procent. Gennemsnitslønnen er steget flot, og særligt de nyuddannede har fået mere i lønposen i år.

Det illustrerer, at arbejdsmarkedet værdsætter DM’s medlemmer, og selvom løn ikke er det eneste parameter til at vurdere værdien af arbejdet på, varmer det ikke desto mindre med en solid lønfremgang.

DM-mål: 1,5 procent af BNP skal bruges på forskning

På forskningsområdet er det DM’s mål at sikre, at der bruges 1,5 procent af BNP på forskning.

Vi lykkedes med at bevare den frie forskning i den netop uddelte forskningsreserve, ligesom vi var med til at sikre, at alle forskningsfelter kan få adgang til midler. For vi har brug for alle fagligheder til at sikre udvikling og vidensbaserede løsninger.

Jeg var ærligt talt rystet over den netop afsluttede COP25, hvor en del store lande blokerede for de nødvendige skridt i forhold til at reagere på FN’s klimapanels advarsler.

I DM fortsætter vi med at arbejde for, at forskning og viden tages alvorligt af politikerne, nationalt som internationalt, så vi kan bevare en klode med artsdiversitet og gode levemuligheder. Vi har lavet ”Broen til Fremtiden”, hvor vi samarbejder med NGO’er og andre fagforeninger, fordi vi sammen er stærkere.

Det seneste år har vi haft en plads i regeringens seniortænketank på vegne af hele AC. Vi er kommet med løsninger, der kan sikre, at flere får lyst og mulighed for at blive længere på arbejdsmarkedet.

Centralt står, at der skal være et bedre arbejdsmiljø, ligesom det er vigtigt med fleksibilitet, så man kan få hverdagen til at hænge sammen. Og det gælder jo ikke kun i seniorårene, men hele livet. Vi skal have et bæredygtigt arbejdsliv, hvor vi trives, og derfor glædes jeg også over, at vi nu får en bekendtgørelse for det psykiske arbejdsmiljø.

Vi arbejder videre for, at både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø tages alvorligt.

Vi skal have et sikkerhedsnet for alle på arbejdsmarkedet

Samtidig har vi længe arbejdet for, at de, der bliver uarbejdsdygtige før pensionsalderen, kan forlade arbejdsmarkedet på en værdig måde. Derfor er jeg glad for, at DM sammen med Ældresagen har lavet en model om seniorpension, som et bredt flertal i Folketinget nu vedtager, så det træder i kraft per 1. januar 2020, og som omfatter alle uanset branche og uddannelse på arbejdsmarkedet.

Mister man arbejdsevnen, skal der være et sikkerhedsnet, der griber én, og det har vi nu sikret i årene op til pensionsalderen. Vi fortsætter naturligvis arbejdet for forbedringer for også yngre, der ikke har fuld arbejdsevne.

2019 var også året, hvor DM’s digitale dannelsespanel barslede med en række anbefalinger sammen med Dansk IT, med fokus på at sikre digital dannelse til alle borgere, så demokrati og sammenhængskraft bevares i samfundet. Dataetik fylder i det hele taget mere og mere, og jeg er stolt af at være udpeget til regeringens dataetiske råd og at repræsentere jer også i det forum.

Vi arbejder løbende med alle de andre vigtige emner, som jeg ved optager medlemmerne – og her vil jeg særligt nævne ligestilling, hvor vi har fået politisk opbakning til en barselsfond for selvstændige, efter at vi lavede en alliance med flere organisationer, ligesom vi fortsat arbejder for implementering af EU’s direktiv om øremærkning af barsel til begge forældre.

Vi skal have alle talenter i spil, og der skal arbejdes langt mere målrettet med ligestilling på Christiansborg og på arbejdspladserne. Jeg har store forventninger til de kommende år på det område.

Byd kolleger velkommen til fællesskabet

Jeg har de sidste dage haft besøg af en ven, der arbejder i it-branchen i USA, og alle hans kolleger blev i går fyret med dags varsel. Uden løn over julen. Det ville være helt uhørt i en dansk kontekst, fordi vi har fagforeninger, og fordi vi gennem organisering har fået skabt forbedrede ansættelsesvilkår og dermed også tryghed i samfundet.

Vi er stærke sammen. Organiser gerne dine kolleger, og byd dem ind i vores stærke fællesskab. Vi ønsker at understøtte din hverdag på den måde, der giver mening for dig og dine kolleger, og vi vil også i 2020 arbejde for at udvikle DM til endnu mere relevant og nærværende fagforening for jer.

Du ønskes en god jul og et godt nytår.

Bedste hilsner
Camilla Gregersen
Formand i DM

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}