Til indhold

Ekspertpanel: Danskerne skal dannes til det digitale samfund

Se med direkte fra præsentattionen i videoen her oven over. Livestreamingen vil blive tilgængelig 22. oktober kl. 17.05. Du vil også efterfølgende kunne finde optagelsen af arrangementet her på siden.
Af Sofie Helqvist

I dag lancerer ekspertpanel nedsat af DANSK IT og DM deres anbefalinger til, hvordan vi ruster befolkningen til den digitale fremtid. En central anbefaling er, at teknologiforståelse skal gøres til en obligatorisk og sammenhængende faglighed i alle uddannelser og på alle niveauer i uddannelsessystemet.

Vi lever i et digitaliseret samfund, hvor der dagligt opfindes nye løsninger, der gør livet lettere for de fleste af os, men som også udfordrer de værdier, som vores samfund bygger på.

Hvis vi skal styre og forme den udvikling, kræver det, at vi får et langt større fokus på at uddanne og danne befolkningen til at leve meningsfulde liv i et samfund, hvor digitale teknologier sætter store aftryk på vores hverdags- og arbejdsliv.

Derfor nedsatte DM og Dansk IT i efteråret 2018 et ekspertpanel til at komme med bud på, hvordan vi ruster befolkningen til fremtiden. Anbefalingerne bliver lanceret i dag, og helt centralt er det, at vi er nødt til at uddanne befolkningen – fra småbørn til pensionister – i at forstå og agere i de digitale teknologier.

Teknologiforståelse som fag i folkeskolen står som en central anbefaling, og allerede i dag er der gang i et treårigt forsøg med faget teknologiforståelse. Dansk IT og DM’s ekspertpanel anbefaler, at faget bliver gjort obligatorisk i folkeskolen.

Faktisk er det ekspertpanelets anbefaling, at teknologiforståelse gøres til en obligatorisk og sammenhængende faglighed i alle uddannelser og på alle niveauer i uddannelsessystemet. Alle danskere skal derigennem opnå professionsrettede IT-kompetencer, så vi alle kan tage del i samfundsudviklingen med en nysgerrig, men også kritisk forståelse for digitaliseringen i samfundet.

Vores uddannelsessystem er nøglen til at skabe de nødvendige forandringer

”Danmark har et massivt kompetencegab, som i de næste mange år kommer til at efterlade mange uden evnerne til at lykkedes på fremtidens arbejdsmarked. Uddannelse er også nøglen til at danne borgerne til de forandringer, som digitaliseringen vil medføre for vores samfund og demokrati. Derfor er det en række spændende anbefalinger, som eksperterne er kommet med”, siger Camilla Gregersen, formand for DM.

Også hos DANSK IT er der tilfredshed med resultaterne af ekspertudvalgets arbejde.

”Vi har i Danmark et massivt efterslæb på de digitale kompetencer. Særligt i forhold til de refleksive kompetencer er vi bagud på point, hvilket har rigtige konsekvenser for rigtige mennesker. Nu står vi med en række konkrete anbefalinger, der kan hjælpe os og politikerne med at komme i mål med de store opgaver, der ligger foran os”, siger Klaus Kvorning Hansen, formand for DANSK IT’s udvalg for digitale kompetencer.

Ekspertgruppen, der er nedsat af Dansk IT og DM, består af de fremmeste eksperter på området og tæller blandt andet Ole Sejr Iversen, professor ved Aarhus universitet, Klaus Kvorning Hansen, vicedirektør i KU-IT, og Else Sommer, adm. direktør for Dansk Magisterforening.

Anbefalingerne er således resultatet af otte måneders intensivt arbejde for at nå til bunds om den vigtige dagsorden.

”Uddannelsessektoren spiller en helt central rolle i forhold til dannelse i et digitaliseret samfund. Gennem ekspertpanelet er det lykkedes at komme med gode, konkrete bud på, hvordan vi for fremtiden kan samarbejde om at løse de udfordringer, vi står over for”, siger Else Sommer, direktør i DM.

Livestreaming med Ole Sejer Iversen, Anne Mette Thorhauge og Clement Kjersgaard

Se med, når DM & Dansk IT’s ekspertpanel præsenterer deres anbefalinger og diskuterer digitaliseringens muligheder og udfordringer i relation til åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Anbefalingerne fra ekspertpanelet bliver lanceret 22. oktober kl. 17, og vi streamer live fra præsentationen.

Til lanceringen indleder professor Ole Sejer Iversen, medlem af ekspertpanelet og forsker inden for dannelse, demokrati og digitalisering, med et oplæg om de gennemgribende forandringer som digitaliseringen skaber i vores samfund, for individet og vores menneskelige relationer.

Derefter vil Clement Kjersgaard styre samtalen mellem professor Ole Sejer Iversen og lektor Anne Mette Thorhauge omkring de væsentligste udfordringer på området. Livestreamingen vil slutte ca. kl. 18.30.

 

Læs anbefalingerne fra ekspertpanelet

Dannelse i et digitaliseret samfund