Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

DM går med i grøn alliance

Dansk Magisterforening har indgået i en alliance med en række fagorganisationer om et grønnere klima. 'Broen til fremtiden' er en samlet indsats, der sætter bæredygtige mål for fremtiden.

Den grønne omstilling ser ikke ud til at stoppe. 'Broen til fremtiden' kræver blandt andet et CO2-neutralt Danmark i år 2040.

Klimadebatten har i de seneste år fyldt mere og mere i Dansk Magisterforening. Nu intensiverer vi sammen med ti andre fagorganisationer og fem grønne organisationer og forskernetværk indsatsen for et grønnere og mere bæredygtigt klima. Formålet med alliancen er, at sprede grønne initiativer på de danske arbejdspladser og samle et bredt politisk initiativ med over 500.000 fagforeningsmedlemmer i ryggen.

Grundlaget for alliancen er tre markante delmål, der tilsammen skal skabe effektiv, grøn omstilling: CO2-neutralt Danmark i 2040, et massivt politisk fokus på grøn transport og et stop for nye tilladelser til udvinding af olie og gas i Nordsøen. Derudover er det et udtalt ønske at sætte klimaudfordringerne højere på dagsordenen i hverdagen på arbejdspladser over hele landet.

Formand i Dansk Magisterforening, Camilla Gregersen, mener, at klimaforandringerne er noget, der rammer os alle, og at vi derfor kan skabe betydelige forandringer, ved at stå sammen med et budskab rettet mod politikerne:

»Klimaudfordringen rammer os alle sammen, og vi i fagbevægelsen ønsker at gå i front af den grønne omstilling. Vi skal have alle med på den grønne vogn og i fællesskab skubbe på for eksempelvis mindre spild og bedre udnyttelse af ressourcer – og vores medlemmer er både forbrugere og eksperter på området. Når et stigende antal lønmodtagere og arbejdspladser viser vejen, vil det både gøre en forskel i sig selv og forhåbentligt inspirere politikerne til at komme op i gear,« siger Camilla Gregersen.

’Broen til fremtiden’ udgøres af:

Dansk Magisterforening
Bibliotekarforbundet
Dansk Socialrådgiverforening
DJØF
FOA
Forbundet af Arkitekter og Designere
Ingeniørforeningen, IDA
JA
Lægeforeningen
Prosa
Danmarks Naturfredningsforening
Det Økologiske Råd
Forskernes Klimanetværk
Greenpeace Danmark
Mellemfolkeligt Samvirke
NOAH

Læs mere om initiativet på Broentilfremtiden.dk