Gå til sidens indhold
27. november 2019 Af Camilla Gregersen

Debat om finansloven: Parker uddannelsesbesparelserne

Uddannelsesbesparelserne bør parkeres på historiens losseplads, hvor de hører hjemme, mener DM's formand og 6 andre aktører.

Studerende på bibliotek
© Eliott Reyna

KÆRE finanslovsforhandlere.

I står lige nu over for en historisk skillevej, hvor I har mulighed for at prioritere fremtiden efter fire år med vedvarende nedskæringer på hele uddannelsessektoren. Til folketingsvalget viste et flertal, at de ønsker en ny uddannelsespolitik. Det forpligter jer som politikere.

Ambitionen fra forståelsespapiret om, at hver generation skal gå en bedre fremtid i møde end den forrige, kan ikke indfries, samtidig med at I pålægger uddannelserne nye voldsomme besparelser. Selv om der synes at være enighed om, at omprioriteringsbidraget endelig fjernes, er vi dybt bekymrede over, at der i regeringens finanslovsudspil til gengæld er foreslået nedskæringer for næsten 300 mio. kr. på de humanistiske, samfundsvidenskabelige, teologiske og juridiske uddannelser, på trods af at vi allerede for ti år siden konkluderede, at det daværende taxameter til disse uddannelser var for lavt til at kunne levere kvalificeret undervisning.

Konklusionerne fra 2010 står stadig ved magt, og det vil have store konsekvenser for op mod halvdelen af landets universitetsstuderende, hvis deres uddannelser skal beskæres med, hvad der svarer til fem års omprioriteringsbidrag på én gang. Det vil betyde mindre undervisning, mindre feedback, afskedigelser af ansatte og i yderste konsekvens lukning af hele uddannelser.

Det vil være skadeligt, ikke bare for Danmarks studerende og undervisere, men for hele samfundet.

DE samfundsudfordringer, vi står over for, herunder den grønne omstilling og den stigende digitalisering kræver, at alle kompetencer og fagligheder kommer i spil. Der er brug for stærke humanistiske og samfundsvidenskabelige kompetencer til at forstå, overskue og oversætte en stadig mere kompleks verden.

Ligeledes er der brug for dygtige psykologer til at realisere målsætningen om gratis psykologhjælp til unge, dygtige økonomer til at udvikle og anvende nye regnemodeller i Finansministeriet og ikke mindst kandidater med stærke sprogkompetencer for at fremme danske virksomheders handel med omverdenen.

Det bekymrer derfor, når I nu tøver ved denne skillevej i finanslovsforhandlingerne. Det er vores håb, at I som regering og støttepartier vil huske uddannelse til mere end halvdelen af landets universitetsstuderende i forhandlingerne og én gang for alle parkere uddannelsesbesparelser på historiens losseplads, hvor de hører hjemme.

Debatindlægget er bragt i Politiken 27. november 2019, og er skrevet af Marianne Dissing, direktør, Finanssektorens Arbejdsgiverforening; Johan Hedegaard, formand, Danske Studerendes Fællesråd; Jesper Langergaard, direktør, Danske Universiteter; Lars Qvistgaard, formand, Akademikerne; Laurits Rønn, viceadministrerende direktør, Dansk Erhverv; Birgitte Vedersø, formand Danske Gymnasier; Camilla Gregersen, formand Dansk Magisterforening.