Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold
19. december 2017

Her er status på overenskomstforhandlingerne på det offentlige område

Der er udvekslet krav mellem parterne, og DM har vigtige krav med til forhandlingsbordet. DM’s formand forudser dog historisk hårde forhandlinger.

For få dage siden blev der udvekslet krav mellem arbejdsgiverne og de ansatte på de statslige-, kommunale- og regionale områder.

DM’s krav om løn og arbejdsmiljø er med
Det glæder DM’s formand Camilla Gregersen, at vigtige krav fra DM er landet på forhandlingsbordet, nu hvor kravene er udvekslet.

”Vi har i DM arbejdet for at få et bredt lønløft med til overenskomstforhandlingerne. Og jeg glæder mig over, at vi i forhandlingsfællesskabet er enige om den prioritering. Arbejdsgiverne har travlt med at sige, at de offentligt ansatte ikke kan forvente lønstigninger ved forhandlingerne. Jeg mener derimod, at det er helt essentielt, at medarbejderne i staten, kommunerne og regionerne bliver sikret lønudvikling for det vigtige arbejde, de udfører hver dag til gavn for borgerne”, siger Camilla Gregersen, som dog forudser, at forhandlingerne bliver historisk svære.

Inden for arbejdsmiljøområdet har DM bragt kravet om retten til ét fast tjenestested videre, så medlemmerne sikres, at de ikke skal møde på forskellige lokationer uden tid til transport. Det handler om rimelige rammer, der kan skabe  work-life balance. Desuden er vi lykkedes med at få forbedring af tidsbegrænsede ansattes vilkår på dagsordenen på det centrale bord.

Retten til betalt frokostpause og betalt fri på juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag er også højt på dagsordenen. Endelig er DM’s krav om at sikre en parallel lønudvikling mellem det offentlige og private arbejdsmarked også med videre.

”Jeg er meget tilfreds med, at så mange af DM’s krav har fået opbakning fra de andre faglige organisationer, så de nu er stillet til Moderniseringsstyrelsen. De krav, som nu er bragt videre til forhandlingsbordet, handler grundlæggende om, at det også fremadrettet skal være attraktivt at være ansat i det offentlige,” siger Camilla Gregersen.

Lige nu er forhandlingerne mellem offentligt ansatte og arbejdsgiverne dog sat på standby, indtil der sker en udvikling i forhandlingerne om en arbejdstidsaftale for lærerne. Sammenhold i fagbevægelsen er i det kommende forhandlingsforløb helt afgørende, så vi kan ende med nogle gode resultater til fordel for medlemmerne.