Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold
15. december 2017

Alle står sammen om OK 18: Grundlæggende principper står på spil

Der kommer ikke gang i OK 18-forhandlingerne, før der kommer skred i forhandlingerne om en arbejdstidsaftale til folkeskolelærerne, lyder meldingen fra DM og de øvrige faglige organisationer, der repræsenterer offentligt ansatte.

Forhandlingerne mellem offentligt ansatte og arbejdsgiverne er sat på stand-by, indtil arbejdsgiverne accepterer, at der skal forhandles en arbejdstidsaftale for folkeskolelærerne. 

Der er udvekslet krav, så vi er klar til forhandlingerne, men der kommer ikke gang i overenskomstforhandlingerne, før der kommer skred i forhandlingerne om en arbejdstidsaftale til folkeskolelærerne, lyder meldingen fra de offentligt ansattes faglige organisationer.

DM, der sammen med de øvrige AC-organisationer skal i gang med forhandlinger på både det kommunale, regionale og statslige område, bakker op om beslutningen om at sætte forhandlingerne i bero.

"Det er selvfølgelig uacceptabelt, at arbejdsgiverne ikke respekterer den danske model. Det handler ikke om, hvad der skal stå i aftalen – men om, at også folkeskolelærerne har krav på at få reguleret deres arbejdstid via en aftale og ikke gennem et lovindgreb, som det er tilfældet i dag, siger Camilla Gregersen, formand for DM.

Forhandlingsfællesskabet, der repræsenterer de offentligt ansatte på det kommunale og regionale område, meddeler, at der er afholdt møder med henblik på at nå til enighed om en aftale for folkeskolelærerne. 

Men der er enighed blandt fagforeningerne om, at der skal reelt indhold på bordet, før det giver mening at påbegynde øvrige forhandlinger.

- Det er helt afgørende, at vi står sammen på tværs af fagbevægelsen om de helt principielle spørgsmål. Det handler om retten til overenskomst. Men det handler fx også om forsøg på inddragelse af den overenskomstmæssige ret til betalt spisepause. Det handler helt grundlæggende om at arbejdsgiverne skal forhandle vilkår overenskomstforhandlingerne og ikke gennem lovindgreb og ledelsesret ensidigt bestemme vilkårene. Hvis vi ikke står sammen om at vise arbejdsgiverne, at de er gået for langt, kommer vi ingen vegne, siger Camilla Gregersen.

Forhandlingsfællesskabet, som DM er en del af, uddyber beslutningen over for arbejdsgiverne på et møde i næste uge, men vil derefter afvente en udmelding fra arbejdsgiverne, før der sker yderligere med overenskomstforhandlingerne.