Hvad vil du have i løn? Gode råd til dit svar og din forberedelse

Del artikel:

Lønnen er ofte det springende punkt, når du skifter job. Hvad svarer du, og hvordan forbereder du dig på spørgsmålet: Hvad forventer du i løn? Her får du to strategier, du kan bruge.

Du sidder til jobsamtalen og forsøger efter bedste evne at sælge dig selv, for du vil rigtig gerne have jobbet. Du har en god følelse i kroppen, du fyrer de gode salgstaler af, og din kemi med arbejdsgiveren er god.

Men under den afsluttende small talk kommer spørgsmålet, du måske ikke havde forventet: 

Hvad regner du med at få i løn? 

Forberedelse, forberedelse, forberedelse

Som det første skal du selvfølgelig forberede sig på lønniveauet, ligesom du forbereder sig til alle andre aspekter ved jobsamtalen, siger konsulent i DM Ann Mehl, som har 21 års erfaring i at rådgive DM’s medlemmer i lønspørgsmål.

”På det offentlige område kan du sætte dig ind, hvilket løntrin eller hvilke tillæg du er berettiget til alt afhængig af dine kompetencer og anciennitet på arbejdsmarkedet. På det private arbejdsmarked er der ofte branchestatistikker og DM’s lønstatistikker, der fortæller om lønniveauet”, siger hun.

Læs mere om løn som offentligt ansat

Løn som privatansat

Hvad svarer du?

På det konkrete spørgsmål kan du beslutte dig for, om du vil gå offensivt til værks eller være mere afvæbnende.

Det afvæbnende svar kunne være:
”Jeg ønsker en løn, der er passende i forhold til det ansvar, som ligger i stillingen og de kompetencer, I efterspørger. Jeg forventer at blive tilbudt en løn, der matcher de kompetencer”.

På det offentlige område bevæger arbejdsgiver sig med lønspørgsmålet væk fra den normale arbejdsgang. Det er praksis, at lønspørgsmålet efterfølgende bliver klaret med hjælp fra den lokale tillidsrepræsentant eller DM, hvilket du også kan bruge i dit svar.

Det offensive svar:

”Nu foretrækker jeg helst at tale om mine kvalifikationer og kompetencer frem for løn her til jobsamtalen. Men nu, hvor I bringer det op, vil jeg hellere høre, hvad I mener, jeg er værd? Så hvilke forventninger har I til lønniveauet?”

Brug os

Er du indkaldt til samtale, eller nærmer den årlige lønforhandling sig? Tag fat i din tillids-repræsentant eller kontakt os på dm@dm.dk / 3815 6600 og få flere gode råd til, hvordan du skal tackle løndilemmaet.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}