Forskerpanel skal kortlægge ændringer i SU'en

Del artikel:

Der er brug for kortlægning af eventuelle adfærdsaspekter ved ændringer i SU-systemet, så beslutninger bliver truffet på oplyst og fagligt grundlag, mener Dansk Magisterforening.

PRESSEMEDDELELSE

De seneste måneder har SU været heftigt debatteret i medierne. Blandt andet har det været foreslået at omlægge den nuværende SU på kandidatuddannelserne til lån.
I debatten har der manglet perspektiver omkring, hvad SU-forringelser vil få af konsekvenser for de unge, mener Dansk Magisterforening.

Derfor har fagforeningen bedt en række eksperter gennemgå SU’ens betydning for uddannelsesvalg og social mobilitet. Udvalget består af fem anerkendte forskere på området.
Jakob Rathlev er Ph.d. ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og medlem af SU-panelet:
”Debatten om en mulig SU-reform er til tider præget af argumenter, som ikke altid hviler på solide undersøgelser og velbegrundede antagelser. Det er vigtigt, at man i en eventuel SU-reform sikrer sig, at de mange uddannelsessøgende får de rette incitamenter i deres uddannelsesvalg”, siger han.

Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening siger:
”Der er brug for en dybere forståelse af SU’ens betydning for unges uddannelsesvalg og forudsætninger for at gennemføre, så der ikke træffes politiske beslutninger, der giver bagslag. Det er vigtigt, at debatten om SU foregår på et oplyst og fagligt grundlag, og hvor konsekvenserne for både de studerende og samfundet medregnes. Det er et bredt og meget kompetent panel, der er nedsat, og jeg ser frem til deres analyse”.

Forskerne har netop påbegyndt arbejdet, og præsenterer deres analyse i næste måned.
”SU-panelets arbejde giver god lejlighed til at uddybe og præcisere, hvad den eksisterende kvantitative litteratur siger, og hvad den kan bære af fortolkninger, men også hvad analyserne ikke siger noget om”, siger professor ved KORA, Jacob Nielsen Arendt.
Ekspertpanelet er uafhængigt af Dansk Magisterforening. Det er Damvad Analytics, der faciliterer og yder sekretærbistand for forskernes arbejde.
Forskerne præsenterer deres analyse den 28. september kl. 9.00 – kl. 11.00 på Christiansborg.

Medlemmer af panelet: 

Professor Palle Rasmussen AAU, Professor Martin D. Munk AAU, Professor Jacob Nielsen Arendt KORA, Lektor Rie Thomsen DPU, Ph.d. Jakob Rathlev EVA.
Yderligere oplysninger
Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening: 27 12 92 33
Esben Geist, presse- og kommunikationschef i Dansk Magisterforening: 30 50 71 57

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}