Til indhold

Kontingent

Hvad koster det at være medlem? Din kontingentsats og dine muligheder for at få rådgivning er afhængig af, hvor du er i dit studie- eller arbejdsliv.

Der er forskellige kontingentsatser. Derfor er det vigtigt, at du giver DM besked om ændringer i din situation. Hvis dit kontingent fx skal reguleres op, bliver det reguleret fra det tidspunkt din situation ændrer sig (også tilbage i tiden). Hvis dit kontingent fx skal reguleres ned, kan du maksimalt få det reguleret ned med tilbagevirkende kraft for to kvartaler. 

Du kan selv rette og tilføje oplysninger ved at logge ind på Mit DM

Er du studerende?

 Kontingentsats - studerende Pr.
måned
 Pr.
kvartal 
 Studerende - første års medlemskab 0,00 0,00
 Studerende 20,00 60,00
 Studerende med dobbeltmedlemskab af DM og DALF 20,00 60,00
 Studerende med dobbeltmedlemskab af DM og SUL. 20,00 60,00

Er du færdiguddannet?

 Kontingentsats Pr. måned  Pr. kvartal 
Fuldtidsansatte, ledere, deltidsansatte
med mere end 18 timer pr. uge, ph.d.-stipendiater
379,67 1.139,00
 På barsel og modtager barselsdagpenge 183,67  551,00
 På deltid med højst 18 timer pr uge. 183,67 551,00
 Ledig med dagpengeret 183,67  551,00
 Dimittend - Første år 
(det gælder et år fra den dato, du har fået din karakter).
20,00 60,00
 Ansat i udlandet på dansk kontrakt  379,67 1.139,00
 Ansat i udlandet på udenlandsk kontrakt 183,67 551,00
 Selvstændig 351,67 1.055,00
 Selvstændig, under 18 timer pr. uge 175,83 527,50
 Pensionist/efterlønsmodtager 75,17 225,50
 Langtidsledige, henvist til kontanthjælp
 Børnepasningsorlov (60 procent af maksimal dagpengesats)
38,00 114,00
 Værnepligtig 75,17  225,50
 Passivt medlemskab  75,17 225,50
DM

Har din situation ændret sig?

Har du fået nyt job, blevet ledig eller gået på pension skal du give DM besked. Det kan betyde, at din kontingentstatus ændrer sig.

Opkrævning

Dit kontingent bliver opkrævet hvert kvartal, og du modtager automatisk et girokort fra os. Vi anbefaler, at du tilmelder dig Betalingsservice.

DM er ikke din a-kasse

Bemærk, at det er a-kassen, der administrerer og udbetaler dagpenge. Fagforening og a-kasse er to forskellige organisationer, og du er ikke automatisk medlem af a-kassen, fordi du er medlem af DM.

Læs mere om a-kassen på MA's hjemmeside

Meld dig ind i DM

Vi arbejder for bedre forhold for vores medlemmer

Meld dig ind

Handelsvilkår

Se DM's handelsvilkår, der omhandler den måde og de vilkår, som onlinekøb og -betaling for medlemskab kan foretages på.

Læs mere