Gå til sidens indhold

Kontingent

Hvad koster det at være medlem? Din kontingentsats og dine muligheder for at få rådgivning er afhængig af, hvor du er i dit studie- eller arbejdsliv.

Der er forskellige kontingentsatser. Derfor er det vigtigt, at du giver DM besked om ændringer i din situation. Hvis dit kontingent fx skal reguleres op, bliver det reguleret fra det tidspunkt din situation ændrer sig (også tilbage i tiden). Hvis dit kontingent fx skal reguleres ned, kan du maksimalt få det reguleret ned med tilbagevirkende kraft for to kvartaler. 

Du kan selv rette og tilføje oplysninger ved at logge ind på Mit DM

Er du studerende?

 Kontingentsats - studerende
 Pr. kvartal 
 Studerende - første års medlemskab
0,00
 Studerende
60,00
 Studerende med dobbeltmedlemskab af DM og DALF
60,00
 Studerende med dobbeltmedlemskab af DM og SUL.
60,00

Er du færdiguddannet?

 Kontingentsats
 Pr. kvartal 
Fuldtidsansatte, ledere, deltidsansatte med mere end 18 timer pr. uge, ph.d.-stipendiater
1.139,00
 På barsel og modtager barselsdagpenge  551,00
 På deltid med højst 18 timer pr uge.
551,00
 Ledig med dagpengeret  551,00
 Dimittend - Første år 
(det gælder et år fra den dato, du har fået din karakter).
60,00
 Ansat i udlandet på dansk kontrakt 
1.139,00
 Ansat i udlandet på udenlandsk kontrakt
551,00
 Selvstændig
1.055,00
 Selvstændig, under 18 timer pr. uge
527,50
 Pensionist/efterlønsmodtager
225,50
 Langtidsledige, henvist til kontanthjælp
 Børnepasningsorlov (60 procent af maksimal dagpengesats)
114,00
 Værnepligtig  225,50
 Passivt medlemskab 
225,50

Opkrævning

Dit kontingent bliver opkrævet hvert kvartal, og du modtager automatisk et girokort fra os. Vi anbefaler, at du tilmelder dig Betalingsservice.

DM er ikke din a-kasse

Bemærk, at det er a-kassen, der administrerer og udbetaler dagpenge. Fagforening og a-kasse er to forskellige organisationer, og du er ikke automatisk medlem af a-kassen, fordi du er medlem af DM.

Læs mere om a-kassen på MA's hjemmeside

Meld dig ind i DM

Vi arbejder for bedre forhold for vores medlemmer

Meld dig ind

Ydelsesoversigt

Se en oversigt over hvad du får for dit kontingent.

Ydelsesoversigt