JA og DSL er fusioneret med DM

Fusionen er trådt i kraft 1. januar 2023. Læs mere

Til indhold

Veje til bæredygtig adfærd - filosofiske perspektiver

Søren Harnow Klausen
© Jakob Mark, Aarhus

Gratis

Foredrag med Søren Harnow Klausen om bæredygtig adfærd

Grøn omstilling kræver ikke bare teknologiske løsninger og politiske initiativer, men også ændringer af kollektiv og individuel adfærd. Men hvordan gennemfører man lettest sådanne adfærdsændringer - På en måde, der både er etisk acceptabelt og ikke gør for meget indhug i den personlige livskvalitet?

Foredraget vil pege på særlige muligheder og forhindringer for at udvikle mere en mere bæredygtig adfærd, med baggrund i filosofi, psykologi og sociologi. Der vil blive argumenteret for relevansen af den klassiske idé om dannelse, som bygger på en antagelse om, at man kan lære at føle glæde ved at handle pligtmæssigt. Den er blevet bekræftet og udviklet i moderne psykologi, der har vist betydningen af hedonisk tilpasning, rollemodeller og social identifikation, udvikling af selvkontrol, afveksling mv.

Det vil også blive diskuteret hvad man rimeligvis kan forlange og forvente af sig selv og andre. 

Hvem kan du møde?

Søren Harnow Klausen er professor i filosofi ved Syddansk Universitet og leder af forskningsprogrammet Værdier, velfærd og sundhed.

Han har baggrund i både den analytiske og den kontinentale filosofi og arbejder gerne tværvidenskabeligt og delvist empirisk, i de senere år med særligt fokus på emner som lykke, velfærd, sundhed, aldring og på det seneste også grøn omstilling. Han er for nylig blevet tildelt Carlsbergfondets monografistipendium, med henblik på at færdiggøre bogen Gratifying Transitions. Maintaining Wellbeing in the Face of Climate Change, der skal udkomme i Rowman & Littlefields bogserie Key Issues in Climate Change. 

Hvem kan deltage?

Alle medlemmer af DM

Information om webinar

Webinaret afholdes via det virtuelle møde- og undervisningsværktøj Zoom. Som deltager får du tilsendt et link og et password til webinaret via den mailadresse, du har oplyst til DM. Læs om DM’s brug af Zoom

Afbud

Bliver du forhindret i at deltage, vil vi gerne have dit afbud så hurtigt som muligt, og senest dagen før arrangementet. Det gør du på Mit DM. Dette er af hensyn til planlægning og så en anden kan få glæde af din plads.

Søren Harnow Klausen
© Jakob Mark, Aarhus