JA og DSL er fusioneret med DM

Fusionen er trådt i kraft 1. januar 2023. Læs mere

Til indhold

Doughnut økonomi

Jacob Rask
© Jacob Rask

Gratis

En alternativ økonomisk model for bæredygtig udvikling

Ingenting kan vokse for evigt! Så hvorfor har vi bygget en økonomi, som er afhængig af endeløs vækst for at fungere?

Doughnut økonomi er en alternativ model for udvikling, hvor formålet er at imødekomme alle menneskers behov, indenfor planetens miljømæssige råderum. Den kombinerer De planetære grænser, som er et bredt anerkendt naturvidenskabeligt fundament med FN’s 17 Verdensmål.

Det placerer Doughnut modellen helt i fronten af både den nyeste videnskab og vedtagne globale værdier. Den kan samtidigt anvendes som et kvantificerbart monitorerings- og styringsværktøj på forskellige skalaer. Fra lokalt til globalt.

Men hvad betyder det for de lokalsamfund, byer, regioner og nationer. hvor vi bor? Hvordan kan vi skabe en økonomi som reducerer vores klima- og miljøpåvirkning samtidigt med, at vi sikrer trivsel og lige muligheder for borgere herhjemme og i resten af verden?

Det er de store spørgsmål, som vi arbejder med i Copenhagen Doughnut, gennem at fremhæve inspirerende eksempler fra hele verden, workshops, undervisning, netværksdannelse og alliancer på tværs. I Copenhagen Doughnut har vi påtaget os opgaven at fungere som igangsættere og formidlere af modellen herhjemme i tæt samarbejde med Kate Raworth og Doughnut Economics Action Lab. Vi er en del af en hastigt voksende global bevægelse for ny økonomisk tænkning og praksis. 
 
Doughnut modellens præmis er at de miljø- og klimaforandringer vi oplever i disse år, skyldes et ensidigt fokus på økonomisk vækst, på bekostning af alle andre hensyn. Et fokus som i det 20. århundrede har løftet store dele af jordens befolkning ud af nød og fattigdom, men som ikke længere kan stå mål med det 21. århundredes udfordringer. Ifølge Kate Raworth fremmer vækstøkonomien hverken menneskelig velfærd eller bæredygtighed. I stedet må vi skabe en økonomi som genopbygger den jord, vi har ødelagt og dele velstanden mellem alle som har bidraget til at skabe den.

 • Om Jacob Rask

  Jacob Rask er selvstændig rådgiver, forfatter og underviser samt ekstern lektor i økonomi ved Roskilde Universitet. Han har undervist folk i alle aldre, gennem foredrag og workshops om miljø- og klimaforandringer, grøn omstilling, politik og økonomi for foreninger, kommuner, højskoler og universiteter over hele landet og internationalt.

  Den røde tråd er, hvordan vi skaber en økonomi med velstand og trivsel for alle, indenfor Jordens grænser.

  Jacob Rask er optaget af ny økonomisk tænkning og praksis, bæredygtighed, demokratisk ejerskab og iværksætteri i fællesskab. Har arbejdet mange år som højskolelærer. Brænder for at skabe handlings- og læringsrum, hvor folk kan få styrket både håb, viden og handlekraft gennem engagement i praktiske løsninger på natur- og klimakrisen. 

  Uddannet BSc. Miljøplanlægning (TekSam) og MA in Economics

  Medstifter af Copenhagen Doughnut
  Medlem af repræsentantskabet for Realdania. 

Hvem er vært?

DM BIO-Klima
- et BIO netværk

Afbud

Bliver du forhindret i at deltage, vil vi gerne have dit afbud så hurtigt som muligt, og senest dagen før arrangementet. Det gør du på Mit DM. Dette er af hensyn til planlægning og så en anden kan få glæde af din plads.

Hvem er DM BIO?

DM BIO er et fagligt fællesskab, der vil udvide din horisont og inspirere til, at grønne fagligheder samles, vidensdeler og debatterer det, der rører sig. Fra natur, klima, miljø og bæredygtighed til by- og arealplanlægning, teknologi og fødevarer. DM BIO er et resultat af fusionen mellem DM, JA og DSL, som har samlet kræfterne for at bidrage til at forme fremtidens arbejdsmarked med viden i fokus.

Læs mere om DM BIO

Jacob Rask
© Jacob Rask